Lappilaiset oppilaitokset yhdistävät rivinsä Industry 4.0 -osaamisen kehittämisessä

Arctic Smart Future Technologies (ASFT)-hanke on neljän lappilaisen oppilaitoksen yhteistyöhanke, jota koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia sekä Lapin koulutuskuntayhtymä Redu.

Hankkeessa tavoitellaan erilaisten toimien, kuten kartoitusten, työpajojen sekä ketterien pilotointien kautta laajempaa ymmärrystä Industry 4.0 ajattelusta ja teknologioista, sekä siitä miten osaaminen mukana olevissa oppilaitoksissa jakautuu. Tavoitteena on, että oppilaitoksissa tunnistetaan niiden omat erityiset vahvuudet, sekä mihin muut maakunnan oppilaitokset ovat erikoistuneet älykkään erikoistumisen saralla. Laaja ymmärrys antaa toimijoille kuvan siitä, mihin suuntaan osaamista eri oppilaitoksessa tullaan jatkossa kehittämään. ASFT kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja selkeyttää työnjakoa osaamisen ja teknologioiden saralla tunnistamalla oppilaitosten kärkiosaaminen. Tuloksena on toimintamalli, joka tukee yhteistyötä tulevaisuudessa sekä tiekartta, jossa oppilaitosten kärkiosaamiset on koottu yhteen.

Tällä hetkellä hankkeessa menossa on kartoitusvaihe, jossa tarkastellaan oppilaitoksista löytyvää kärkiosaamista Industry 4.0 ympärillä. Kartoitus tarjoaa tärkeää tietoa osaamisesta ja sitä kautta hahmotellaan hankkeessa myöhemmin suunnitteilla olevia oppilaitosyhteistyönä toteutettavia pilotointeja yritysten kanssa.

ASFT kuuluu Interreg Europe hanke RegionArts:n toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on tuoda uutta näkemystä Lapin Älykkään erikoistumisen strategiaan (S3). 

Mikä Industry 4.0?

Teollisten vallankumousten sarjan aloitti höyrykone, seuraavaksi tuli massatuotanto ja kolmantena tietokone. Nyt olemme keskellä neljättä teollista vallankumousta, jonka teknologia keskittyy tekoälyyn, yhdistettävyyteen, automatisaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Tästä teollisesta vallankumouksesta käytetään käsitteitä Teollisuus 4.0 ja Industry 4.0, jota kutsutaan myös IIoT:ksi tai älykkääksi valmistukseksi, yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan, koneoppimiseen ja massadataan luodakseen kokonaisvaltaisen ja paremmin yhdistetyn ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät valmistukseen ja toimitusketjun hallintaan. Yksi esimerkki on älytehdas, jossa on investoitu Teollisuus 4.0 -teknologiaan, -ratkaisuihin ja -lähestymistapoihin ja hyödynnetään niitä. Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) -termiä käytetään yleensä kuluttajatuotteista puhuttaessa. Teollinen Internet (Industrial Internet of Things, IIoT) -termiä vastaavasti käytetään teollisuuden laitteiden ja järjestelmien yhteydessä. Tietoa kerätään reaaliajassa erilaisilla mittausmenetelmillä. Kerättyä tietoa analysoidaan ja hyödynnetään toimintojen automatisoinnissa, tehokkuuden lisäämisessä ja päätöksenteon apuna.

 

Arctic Smart Future Technologies -hanke

Hankeaika: 1.8.2021–31.1.2023
Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Lapin yliopisto, Lapin koulutuskeskus REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Budjetti ja rahoitus: Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja saa valtion rahoitusta 541 887 €. Kokonaisbudjetti 677 359 €.

Lisätietoja:

Heli Laitinen, projektipäällikkö
Lapin AMK
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Elina Ahola, projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
elina.ahola(at)redu.fi

Irja Palo, projektipäällikkö
Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen, projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi