Lapin liikunta-alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa

Lapin liikunta-alan koko on yli 200 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1400 henkilöä. Kasvupotentiaalia on erityisesti erilaisissa liikuntapalveluissa.

Inno4Sports-hankkeessa laaditun selvityksen mukaan Lapin liikunta-alan liikevaihto oli vuonna 2020 noin 200 miljoonaa euroa ja ala työllisti noin 1400 henkilöä1. Luku on kuitenkin vajavainen, sillä liikunta-ala ei ole selkeästi rajattu toimiala vaan alan yritykset toimivat useilla eri aloilla. Lisäksi luvusta puuttuu matkailun ohjelma- ja opaspalvelut.

Keväällä 2022 järjestetyssä työpajassa Lapin liikunta-alan liiketoiminta jaettiin yhdeksään segmenttiin, joiden avulla alaa on hahmotettu. Jaottelua ei pidä katsoa liian rajaavana, vaan eri segmentit limittyvät toisiinsa ja yksittäinen yritys voi toimia useassa eri segmentissä.

Kun tarkastellaan yritysten määrää Lapissa keskiössä ovat erilaiset palvelut, kuten erilaiset liikunnan ohjaukseen ja valmennukseen liittyvät palvelut, liikuntaa tukevat hyvinvointipalvelut (esim. fysioterapia, hieronta, wellness), liikuntapaikat ja liikuntamatkailupalvelut. Näillä aloilla on Lapissa myös koulutustarjontaa toiselta asteelta ylempään korkeakoulututkintoon.

Lapin liikunta-alalle mahtuu myös mm. vähittäiskauppaa, rakentamista ja kunnossapitoa, valmistavaa teollisuutta, tapahtumateollisuutta ja viihdepalveluja. Nämä alat toimivat sekä liikuntapalvelujen mahdollistajina, että liikuntapalvelujen mahdollistamina aloina.

Selvityksessä on tunnistettu kolme kehittämisteemaa:

  • Liikunnan uudet palveluinnovaatiot – uudenlaisten palvelukonseptien kehittäminen suuremman arvon tuottamiseksi asiakkaille ja uusien asiakasryhmien houkuttelemiseksi liikunnan pariin
  • Lappi liikuntamatkailukohteena – matkailutuotteiden entistä parempi räätälöiminen eri lajien harrastajille ja liikunta- ja valmennusosaamisen vahvempi hyödyntäminen matkailupalveluissa
  • Urheilutapahtumista uutta nostetta – urheilutapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten kasvattaminen sektorit ylittävän yhteistyön kautta

Kehittämisteemojen edistäminen edellyttää eri alojen ja sektoreiden yhteistyötä. Eri alojen ja toimijoiden yhteistyö voi luoda täysin uudenlaista liiketoimintaa. Kehittämisessä kannattaa hyödyntää myös lappilaisten koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tarjoamaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-osaamista. Lapin ammattikorkeakoulun luotsaama Arctic Sport-verkosto tarjoaa foorumin liikunta-alan toimijoiden yhteistyölle.

Inno4Sportsissa suunnitellaan parhaillaan yhteistyötä uudet palveluinnovaatiot –teeman ympärillä. Tässä inspiraationa toimii valencialainen hyvä käytäntö. Liikuntamatkailun teemassa on suunnitteilla Lapin pyöräilyn hankepäivä 24.-25.8.2022 pyöräilyn kehittäjien tuomiseksi yhteen.

Tutustu arvoverkostoselvitykseen tarkemmin täällä.

1Lähde Tilastokeskuksen Toimipaikkatilasto 2020.

Pirkko Sivonen
Projektipäällikkö
Lapin liitto
pirkko.sivonen(at)lapinliitto.fi