Lapin ELY-keskuksen ylijohtajan terveiset

Korona on ollut vieraanamme jo yli vuoden. Korona on vaikuttanut varmasti kaikkien lappilaisten elämään. Onhan se vaikuttanut myös kansainvälisyyteenkin. Kaupunkien ja taajamien keskustoissa sekä matkailukeskuksissa on näkynyt merkittävästi vähemmän ulkomaalaisia matkailijoita kuin aiempina talvina.

Kansainvälisyyttä on vaalittu kuitenkin yhteistyöverkostoissa alkuhankaluuksien jälkeen etäyhteyksillä. Kansainvälisen kanssakäymisen merkitys ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaan päinvastoin. EU:n kautta on tullut useita erilaisia rahoitusinstrumentteja, joita on mahdollista hyödyntää. Matkailun ja liikkumisen pelisäännöt Lapin rajoilla ovat vaihdelleet ja toivottavasti mahdollisimman pian löydetään selvät ohjeet, miten matkailussa tulee jatkossa toimia. Tämä helpottaisi ja selkeyttäisi matkailupalveluyritysten toiminnan ennakointia.

Yksi iso tekijä Lapin kansainvälisen toiminnan osalla tulee olemaan Suomen puheenjohtajuuskaudet, jotka alkavat kuluvana vuonna. Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC), Barentsin euroarktisen liikennealueen ohjauskomitean (BEATA), yhteisen kulttuurityöryhmän, alkuperäiskansatyöryhmän (WGIP), Barentsin alueen pelastusyhteistyön sekakomitean, koulutus- ja tutkimustyöryhmän sekä yhteisen matkailutyöryhmän sekä useiden edellä mainittujen yhteistyöfoorumeiden alaisten ryhmien puheenjohtajuuksia siirtyy Suomen hoidettavaksi 2021 alkaen ainakin vuodeksi.

Tämä tulee tarkoittamaan monia merkittäviä kokoontumisia, toivottavasti paikan päällä, Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Koronan vaikutuksia varmaan tutkitaan vielä pitkään, mutta jo nyt voidaan todeta koronan koetelleen, tiivistäneen ja myös lähentäneen yhteistyötä. Menneen vuoden 2020 ja kuluvan alkuvuoden osalta on havaittavissa muutoksia veto- ja pitovoimassa. Lappilaisista kunnista varsin moni oli 2020 osalta muuttovoittoinen ja kuluvan vuoden alun aikana vieläkin useampi. Tuleeko tästä vallitseva trendi ja miten voimme vahvistaa, että siitä tulee trendi. Sitä on meidän hyvä pohtia sillä minä uskon, että Lappiin tulee jatkossakin erittäin merkittäviä investointeja, Lapin matkailu tulee nousemaan korona-ajasta ja myös rajat ylittävä yhteistyö tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpää.


Jaakko Ylinampa

ylijohtaja, Lapin ELY-keskus