Kv-asiantuntijan teemainfot

Alkukeväästä järjestettyjen neljän kuntatyöpajan antimia on jalostettu yhdessä kansainvälisten asioiden asiantuntijan kanssa suunnitelmiksi, joiden askelmerkkejä esitellään huhti-toukokuussa 2021 teemainfotilaisuuksissa etäyhteyksien välityksellä.

Lisäksi kansainvälisten asioiden asiantuntija pitää erillisiä infoja toivotuista aiheista, kuten suorista EU:n investointirahoituksista.

Suorat EU:n investointirahoitukset: mitä investointitukea pystyy hakemaan suoraan EU:lta?  6.4.2021

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä sparraa EU:n investointirahoituksista ja avaa asiaa case-esimerkeillä.

Digitaaliset ratkaisut ja älykkäät teknologiat tukemassa kuntien palvelujen ja elinkeinojen kehittymistä -työpajan jatkotoimet 23.4.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä avaa kuntatyöpajan jatkotoimenpiteitä digitaalisten ratkaisujen osalta.

Kestävän matkailun mahdollisuudet Lapissa – seuraavat askeleet

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä esittelee Lapin kestävän matkailun seuraavia askeleita.

Lähituotanto ja kestävä resurssien käyttö tukemassa vähähiilisyyttä – elintarvike- ja luonnontuotealan jatkojalostus ja kestävät energiaratkaisut Lapissa

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä avaa kuntatyöpajan tuloksia lähituotannosta ja kestävistä energiaratkaisuista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tukemassa vastuullista kaivannaistoimintaa Lapissa

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kristiina Jokelainen SmartNorth Oy:stä esittelee TKI-toiminnan mahdollisuuksia kaivannaisalalla.

Teemainfot järjestää Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke yhdessä Norrum Oy:n ja SmartNorth Oy:n kanssa.

Lisätietoa:

Eeva Erkinjuntti, projektipäällikkö
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke
eeva.erkinjuntti(at)lapinliitto.fi