Kuntatyöpajat keväällä 2021

Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke järjesti keväällä 2021 neljä EU-hankkeiden valmistelun ja kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen keskittyvää työpajaa.

Työpajojen teemat valittiin Lapin kuntien EU-hankevalmistelua koskevan haastattelukierroksen tulosten pohjalta. Lisäksi teemojen valintaa on taustoittanut Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen aikana kerätty tieto kuntien tarpeista kehittämishankkeiksi.

Työpajat ovat osa Lapin liiton Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanketta, jossa keskiössä ovat kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit. 

Kunkin työpajan tavoitteena oli löytää kyseisen työpajan teeman kehittämisaihiot, joihin Lapin kunnilla on mahdollisuuksia hyödyntää lähivuosina EU-rahoitusta.

Työpajojen ajankohdat ja teemat:​

13.1.2021 Kestävän matkailun mahdollisuudet Lapissa

23.2.2021 Digitaaliset ratkaisut ja älykkäät teknologiat tukemassa kuntien palvelujen ja elinkeinojen kehittymistä

2.3.2021 Lähituotanto ja kestävä resurssien käyttö tukemassa vähähiilisyyttä – elintarvike- ja luonnontuotealan jatkojalostus ja kestävät energiaratkaisut Lapissa

2.3.2021 Tutkimus- ja kehittämistoiminta tukemassa vastuullista kaivannaistoimintaa Lapissa

Lisätietoa:

Eeva Erkinjuntti, projektipäällikkö
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi
eeva.erkinjuntti(at)lapinliitto.fi

Kuntatyöpajojen jatkojalostuksesta pidetään keväällä 2021 teemainfoja, joiden aikataulut ja osallistumislinkit löydät täältä.