[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][arctic-entry-title][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-main”][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=” padding-left: 20px; padding-bottom: 30px;”][custom_headline level=”h4″ id=”” class=”” style=”color: #00AEEF;”]Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle -liiketoimintamallin konseptointi -hanke[/custom_headline][gap size=”1.5em” id=”” class=”” style=””][text_output]Kolarin kunnan toteuttaman hankkeen tavoitteena oli selvittää lappilaisten luonnontuote- ja lähiruoka-alan kapasiteettia ja kysyntää. Lisäksi laadittiin kuvaus tarvittavista toimenpiteistä alan kehittämiseksi ja kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Hankekumppani: Tunturi-Lapin Leader[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Rahoitusinstrumentti: EAKR (Lapin liitto)[/text_output][gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][text_output]Kokonaisbudjetti: 245 176 €[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Toteutusaika: 1.6.2017 – 31.10.2018[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=””][image src=”1129″ alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”padding-bottom: 15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

1.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px;”][text_output]Lapin metsissä on mustikkaa noin 60 miljoonaa kiloa, josta hyödynnetään noin 3%. Kestokyvyn säilyttäen mustikkaa voisi poimia noin kymmenkertaisen määrän nykytilaan verrattuna, minkä lisäksi metsistä voidaan hyödyntää myös valtavat määrät muita marjoja, sieniä ja yrttejä.

Kolarissa on vuodesta 2017 saakka kehitetty alueen lähiruoka- ja luonnontuotealan edellytyksiä. Tositoimiin kehittämisessä päästiin kunnan luotsaamalla EAKR-rahoitteisella luonnontuotealan kehittämishankkeella. Aloite kehittämiseen on tullut paikallisilta yrittäjiltä, ja tarkoituksena on kehittää mahdollisuuksia laaja-alaisesti niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Yhteistyökumppanina hankkeessa oli muun muassa kolarilaislähtöinen, nykyisin Hongkongissa toimiva yritys, Northern Lights Superfood. ”Tarkoitus on kehittää paikallista elinkeinoa, jonka markkinat ovat pitkälti kansainvälisiä. Siksi kehitämme alaa yhtä aikaa paikallisesti ja kansainvälisesti. Kumpaakaan aspektia ei ole ilman toista, eikä kummastakaan siksi voi luopua,” kansainvälisyyden mukaanottoa perustelee projektipäällikkö Eveliina Niva.

Kolarilaisilla on selkeät arvot, joiden mukaan he haluavat kehittää toimintaa: liiketoiminnan tulee olla eettistä, läpinäkyvää ja luontoa kunnioittavaa. ”Me haluamme valita asiakkaamme. Luonnontuotteiden kohderyhmää ovat tiedostavat kuluttajat”, kertoo Niva.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px;”][image alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1244″][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

2.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px”][text_output]

Alueen matkailu mahdollistajana

Ylläksen alueella matkailu on merkittävä elinkeino, ja kolarilaiset näkevät sen mahdollistaja myös muille elinkeinoille. Matkailijat ovat tärkeä luonnontuotteiden asiakasryhmä, ja luonnontuoteala nähdään mahdollisuutena myös matkailualan sesonkityöntekijöille, jotka etsivät työtä sesongin ulkopuoliselle ajalle.

Luonnontuotealan ympärille suunnitellaan myös matkailua. Kolarissa on muun muassa pilotoitu marjamatkailua LEADER-rahoitteisessa Keruupilotti-hankkeessa. Kesällä 2018 testattiin maailmalla suosittua working holiday –konseptia marjankeruuseen positiivisin tuloksin. Konseptin kehittämistä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. Marjankeruuaika kestää vuosittain vain muutaman viikon, jolloin paikalliset marjankerääjät eivät riitä. Marjamatkailu on yksi tapa kasvattaa poimintakapasiteettia ja kehittää samalla ympärivuotista matkailua.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px”][custom_headline level=”h4″ looks_like=”h4″ id=”” class=”” style=”color: #00AEEF; padding-bottom: 10px;”]”Me haluamme valita asiakkaamme. Luonnontuotteiden kohderyhmää ovat tiedostavat kuluttajat.”[/custom_headline][text_output]– Eveliina Niva,
projektipäällikkö,
Kolarin kunta
[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

3.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px”][text_output]

Oppia maailmalta ja paikallisilta

Kunnan luonnontuotealan kehittämishankkeessa on selvitetty muun muassa aasialaisten kulutustottumuksia. Kulutustottumukset ovat hyvin erilaisia eri puolilla maailmaa, jolloin tulee huomioida monipuoliset tarpeet ja toiveet. Esimerkiksi monelle aasialaiselle kuluttajalle jo pakkaukset ovat elämyksiä.

Koivumaa ja Niva osallistuivat kesäkuussa 2018 Lapin liiton järjestämälle ”parastamismatkalle” Espanjaan, jossa vierailtiin Kastilia ja Leónin alueella tutustumassa paikalliseen luonnontuotealaan. Kolarilaiset olivat erityisen innostuneita paikallistuotteita, elintarvikkeiden korkeaa jalostusta ja matkailua yhdistävästä paikallisesta yrityksestä. Vuosikymmenten aikana on syntynyt paikallisten vetovoimatekijöiden ja yhteisön voimalla taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Näitä arvoja ja keinoja halutaan korostaa jatkossa myös Kolarissa.

Matkan pohjalta syntyi muutama konkreettinen kehittämisidea luonnontuotteiden jalostuksen kehittämiseksi. Suunnitteilla on esimerkiksi ”yritysmäinen kylätalo”, joka palvelisi tuotantotiloillaan elintarvikealan yrittäjiä sekä palveluillaan paikallisista luonnontuotteista kiinnostuneita matkailijoita. ”Luonnontuotetalon ylläpitäjäksi voisi perustaa vaikkapa luonnontuotealan yhdistyksen, ottaen mallia Ylläksen matkailuyhdistykseltä, joka muun muassa ylläpitää alueen ulkoilureittejä”, kehitysjohtaja Johanna Koivumaa ideoi. Monet alueen yritykset ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa luonnontuotetaloon.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

4.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px”][text_output]

Tukea aloittaville ja kasvua hakeville yrityksille

Ammattiopisto Lappian Muonion toimipisteessä kanssa on alettu järjestää luonnontuotealan ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. Koulutukseen sisältyy mm. kasvien tunnistusta, jalostamista, keräämistä sekä yritysopintoja. Suurin osa koulutukseen osallistuvista tulee Ylläksen alueelta ja kolarilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ammattiopiston kanssa.

Maaseuturahaston rahoittamassa Hautomon konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle –hankkeessa kehitetään kuntaan yrityshautomoa, jossa paikalliset aloittavat yrittäjät pääsevät kehittämään liikeideaansa, ja saamaan yrittäjyysvalmennusta. ”Vaarana on, että tuoreet osaajat liukuvat muille aloille, jos luonnontuotealalla ei ole mahdollisuuksia päästä edes käyntiin. Siksi hautomoa kehitetään matalan kynnyksen liukumaksi opinnoista ammatilliseen tekemiseen ja yrittäjyyteen.” kertoo Niva. Liiketoiminnassaan pidemmälle edenneille yrityksille on puolestaan suunnitteilla kiihdyttämö, josta yritykset saisivat apua kasvuun ja kansainvälistymiseen.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][text_output]Näin me se tehdään -tarinat on laadittu Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen toimesta. Kuvan lähde: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen.[/text_output][image src=”1249″ alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px; padding-left: 10px;”][/vc_column][/vc_row]