Joulupukki TV Oy – rovaniemeläisen media-alan yrityksen taival hankemaailmassa

Teksti: Pia-Maria Hokkanen

Joulupukki TV Oy on vuonna 2000 perustettu luovan alan yritys, joka tuottaa digitaalisia sisältöjä ja viestintää. Se tarjoaa palveluja matkailualalle ja teollisuudelle, joille tehdään mm. verkkosivuja ja sosiaalista markkinointia. Yritys myy palvelujaan myös kansainvälisille TV-tuotantofirmoille. Näiden lisäksi Joulupukki TV luo omia sisältöjä, kuten suosittua Santatelevisionia, sekä viimeisimpänä tekee lappilaiseen jalkapalloon liittyvää dokumenttisarjaa.

Joulupukki TV pääsi muiden lappilaisten pk-yritysten ohella mukaan kansainväliseen hankkeeseen Horisontti 2020 -puiteohjelman aikana. Uusi puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyi kesällä 2021 ja nyt onkin syytä kiikaroida horisonttiin näiden paikallisten onnistumistarinoiden inspiroimana.

Korona ja pienen mediayrityksen ahdinko

Haastattelin syksyn 2021 kynnyksellä Joulupukki TV:n toimitusjohtaja Tommi Lappalaista. Korona-aika alkaa toivottavasti olla takanapäin, vaikka sen vaikutukset tulevat varmasti tuntumaan yrityksessä vielä tulevaisuudessakin.

Koronakurimus kosketti kipeästi lappilaista matkailua ja siten myös Joulupukki TV:tä, sillä yrityksen liiketoiminnasta noin puolet syntyy Joulupukin pajakylään liittyvästä matkailusta. Kansainvälisten matkailijoiden määrä tippui pahimmillaan reilusti yli 95 prosenttia.

– Me emme ole suoraan matkailuyritys, mutta matkailu kuuluu osaksi meidän ekosysteemiä. Se (matkailijamäärien tippuminen) on siksi tietenkin meitä aika paljon kirpaissut, Lappalainen toteaa.

Juna liikkuu
Kuva: Lapin materiaalipankki | Petri Teppo

Koronan vanavedessä seuraavat ilmastonmuutos ja monilla jopa ilmastoahdistus, jotka haastavat matkailun elämysteollisuutta. Nämä herättävät kysymyksiä erityisesti lentomatkailua kohtaan, josta Rovaniemi on riippuvainen.

– Napapiirin matkailuteollisuus pohjautuu suuresti lentoliikenteeseen. Se on suuri haaste syrjäisen sijainnin Rovaniemelle, johon on huonot auto- ja junayhteydet. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan sekä lentämiseen liittyvä eräänlainen häpeän ja syyllisyyden tunne tulevat voimakkaasti vaikuttamaan Rovaniemeen ja Lapin matkailun ekosysteemiin sekä aluetalouteen yleisesti, ennustaa Lappalainen.

Haasteista huolimatta Lappalainen näkee tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Kriiseistä voi syntyä jotain uutta; vaikka vedyllä toimivia kulkuvälineitä ilmastonmuutoksen lieventämiseen.

Projektikulttuurin opettelemista ja stereotypioiden rikkomista

Joulupukki TV osallistui SmartSet-hankkeeseen vuosina 2015–2016. Hankkeessa pyrittiin kehittämään kustannustehokas ja laadukas virtuaalistudioratkaisu palvelemaan pk-yrityksiä luovilla aloilla. Yritys oli omien sanojensa mukaan onnekas, sillä sille osallistuminen hankkeeseen tuotiin lähes tarjottimella. Paikallinen korkeakoulu oli prosessissa avainasemassa:

– Lapin ammattikorkeakoululla oli kontakteja Espanjan projektivetäjään ja sieltä kävi ilmi, että tämä hanke tarvitsisi kumppaneita, jotka pilotoivat virtuaalistudiota.  Me valikoiduttiin siihen sitten yhdeksi toiseksi suomalaiseksi kumppaniksi, Lappalainen toteaa.

Lapin ammattikorkeakoulu ikään kuin imaisi Joulupukki TV:n mukaan hankkeeseen, josta yritys oli tyytyväinen. Kokemus oli opettavainen.

– Espanjalainen vetäjä osasi tehdä hankehakemuksia. He antoivat hyvin tarkkaan neuvot, mitä tulee tehdä ja mitä materiaalia toimittaa. Lisäksi espanjalaiset osasivat myös hyvin koordinoida hanketta. Se oli siinä mielessä helppo keissi meille, raottaa Lappalainen.

Joulupukki vihreässä studiossa
Kuva: Tommi Lappalainen

Hankkeessa yritys pääsi opettelemaan kansainvälistä projektikulttuuria. Tämä oli pienelle yritykselle todella tärkeää, ja tietämys projektinhallinnasta kasvoi. Projektissa pääsi tutustumaan myös erilaisiin työkulttuureihin. Lappalainen toteaa, että stereotyyppiset käsitykset espanjalaisista kääntyivät nurin:

Kun puhutaan espanjalaiset sitä ja tätä ja että ne ovat hitaita, niin ei se ainakaan pitänyt paikkaansa. Ainakin pohjoisespanjalaisilla on rento ja tehokas tekemisen kulttuuri. Ei se mitään mañana -juttua ole.

Haasteina Lapin pienet AV-markkinat ja teknologioiden yhteensovittaminen

Lappalainen toteaa haastattelussa, että pienenä yllätyksenä tuli, ettei hankkeessa kehitetty virtuaalistudioratkaisu poikinut Joulupukki TV:lle kovin paljoa B2B-mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Joulupukki TV ei juurikaan päässyt tekemään virtuaalistudioprojekteja yrityksille Lapissa, sillä kysyntää ei valitettavasti maakunnassa juuri ollut.

– Hankkeen jälkeen pääsimme tekemään muutamia pieniä juttuja, mm. hirsitalovalmistajalle ja matkailukohteille. Se haaste täällä Lapissa oli, että sitä kysyntää virtuaalistudio-osaamiselle ei hirveästi ollut B2B -puolella. Etelä-Suomessa tilanne olisi varmasti ollut hieman toisenlainen, Lappalainen sanoo.

Toinen haaste oli teknologioiden yhteensovittamisessa. Kun Youtube suositteli Santatelevision videoille Ultra HD -ominaisuutta, ei hankkeen SmartSet-virtuaalistudiotekniikka tukenut tätä ominaisuutta. Lappalaisen mielestä SmartSet-kokonaisuutta olisi voitu kehittää hankkeen jälkeen, mutta lopulta se jäi aika marginaaliseksi yrityksen tulevassa toiminnassa.

Koronapandemia rajoitti yrityksen mahdollisuuksia tehdä innovatiivista tuotekehitystä virtuaalistudiopuolella. Lisäksi hankkeessa kehitetty SmartSet-tekniikka ei enää juuri palvele yrityksen tarpeita:

– Se teknologia, jota käytettiin neljä-viisi vuotta sitten, on jo osittain vanhentunutta, ja nyt on sitten muut tuotteet, joilla tehdään virtuaalistudiojuttuja. Hanke kuitenkin opetti meitä paljon siinä, miten voimme hyödyntää virtuaalistudioteknologioita – ja niistä opeista on vieläkin iloa, sanoo Lappalainen.

Mies studiossa
Kuva: Tommi Lappalainen

Oppia ja yhteistyötä

Hedelmälliset kokemukset SmartSet-hankkeessa poikivat hyvää. Joulupukki TV sai Business Finlandin TEMPO-valmistelurahoitusta Kilvo-tonttu-konseptin kehittämiseen, ja seuraavaksi suunnitelmissa onkin lähteä kaupallistamaan sitä eteenpäin. Lappalainen mainitsee, että projektikulttuurin oppiminen SmartSet-hankkeen aikana rohkaisi hakemaan rahoitusta uudestaan:

– Päästiin suuri askel eteenpäin projektinhallinnan oppimisessa. Ja sen takia uskallettiin lähteä esim. Business Finlandilta hakemaan rahoitusta, kun meille oli tullut näkemystä miten innovatiivisia projekteja viedään eteenpäin, toteaa Lappalainen.

Lappalainen näkee, että paikallisten korkeakoulujen verkostoista voi olla merkittävää apua pk-yrityksille, jotka haluavat päästä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin – avasivathan Lapin ammattikorkeakoulun Espanjan verkostot heille oven rajat ylittävään yhteistyöhön. Yhteistyö Lapin korkeakoulujen kanssa on jatkunut näihin päiviin saakka, ja aina jotain pientä on tekeillä yhteistyön saralla.

– Harjoittelijoita meillä on ollut säännöllisesti Lapin oppilaitoksista, ja olen yhden Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen ohjausryhmässä. Juuri tällä hetkellä meillä ei ole yhteisiä varsinaisia tuotekehityshankkeita Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa, mutta jatkuvasti tehdään jotain yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, sanoo Lappalainen.

Joulupukki TV julkaisee loppuvuodesta 2021 ’’Arktinen jalkapallosydän’’ -minidokumenttisarjan, jonka tuotannossa oli mukana Lapin yliopiston opiskelijoita paikallisina avustajina sekä opettajia asiantuntijoina.