Itä-ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II – hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet jatkavat tuloksellista yhteistyötään alueen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointi- (TKI) -toimijoiden yhteistyöverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamista. ELMO-yhteistyössä ovat mukana Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, sekä Lapin maakunnat. Yhteistyötä koordinoi Lapin liitto.

Työtä tehdään käytännön tasolla Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hankkeessa, jossa tavoitellaan erityisesti maakuntien asiantuntijoiden välisen yhteistyön vakiinnuttamista. Samalla tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä alueella erityisesti arvoverkostoanalyysien sekä klusteritoiminnan kehittämisen kautta. ELMO –yhteistyöverkosto tukee lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan kehittymistä. Alueen toimijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen verkostotoimintaan esimerkiksi Vanguard Initiative ja European Cluster Exellence Labeling Structure (EUCLES) verkostojen kautta, joiden jäseninä Itä- ja Pohjois-Suomi on.

Toukokuussa 2022 ELMO- yhteistyön kansainväliset verkostot laajenivat entisestään, kun Itä- ja Pohjois-Suomi valittiin yhdessä 63 muun alueen, seitsemän kaupungin ja neljän jäsenmaan kanssa alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan Partnerships for Regional Innovation (PRI) pilottihankkeeseen. Jäsenyyttä Euroopan alueiden komitean sekä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen yhdessä koordinoimassa pilotissa hyödynnetään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian 2024–2027 laadinnassa.

Lisätietoja:

Riikka Tanskanen
Projektipäällikkö
Lapin liitto
riikka.tanskanen(at)lapinliitto.fi

Kalle Autti
Projektikoordinaattori
Lapin liitto
kalle.autti(at)lapinliitto.fi