Hyvinvointi- ja IT-alan yritykset kohtaavat toisensa Lapissa

Pitkät välimatkat, ikääntyvä väestö, mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat ongelmia joihin digitalisaation mahdollisuuksia ei ole vielä tarpeeksi hyödynnetty, etenkään Lapissa. Koronaepidemia on tuonut esiin akuutin tarpeen vauhdittaa erityisesti mikro- ja pk-yritysten digitaalista liiketoimintaosaamista, jota Euroopan Unioni tukee toimintalinjauksillaan muun muassa digitaalisten taitojen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta.

Mitä sitten digitalisaatio voi mahdollistaa terveys- ja hyvinvointialojen saralla?

Digitalisaatiolla voidaan edistää niin palveluiden saavutettavuutta, kustannustehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä kuin uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Tämä kuitenkin vaatii uutta osaamista, innovaatioita, palveluiden yhteensovittamista ja yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston Active Arctic -hankkeessa terveys- ja hyvinvointialan tarpeisiin haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja sekä toimintamalleja yhdessä lappilaisten yritysten sekä julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa uutta teknologiaa valjastetaan palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan Digitaalisten innovaatiohubien (DIH) toiminnan roolia tässä.

Hyvinvointi-, terveys-, ja IT-alojen yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat ovat tervetulleita jakamaan ideoita ja kokemuksiaan liittyen hyvinvointialan digitalisaatioon hankkeen työpajoissa kevään 2022 aikana.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankeaika on 1.8.2021–31.8.2023.

 

Kiinnostaako sinua osallistua hankkeen työpajoihin tai kuulla lisää hankkeen toiminnasta?

Ota yhteyttä:

Ella Björn
Projektipäällikkö
Lapin yliopisto
ella.bjorn (at) ulapland.fi

Tuuli Tikkanen
Projektipäällikkö
Lapin AMK
tuuli-maria.tikkanen (at) lapinamk.fi

Hankkeen tapahtumia voit seurata myös hankkeen Instagramissa.