HEHKU – Arktista osaamista Lapista

Olemme Lapissa olleet jo vuosia kuuluisia siitä, että meillä osataan ja me olemme ”tekijäihmisiä” asioiden edistäjinä. Globaali pandemia on meitä kutenkin tässä hetkessä verottanut ja sen vuoksi näimme tarpeelliseksi reagoida Itä-Lapin Kuntayhtymässä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tilanteeseen. Pandemia pakotti yrittäjiä ajattelemaan ja reagoimaan asioihin uudella tapaa. Liiketoiminnan säilyttämiseen piti kehittää uusia tapoja toimia ja huomasimme, kuinka ketterästi meillä pyrittiin pitämään pää pinnalla. Samaan hengen vetoon huomasimme, että yrittäjille luovuudesta olisi liiketoiminnassa hyötyä, mutta kassa on tyhjä, joten millekään ei voi alkaa.

HEHKU heräsi kuin sattumalta! Hehkun idea sai ajatuksen syksyllä 2020 Saariselällä Lapin Liiton alue- ja kunta kehityspäivillä. Hehku- hankkeella kootaan yhteen lappilaiset tulevaisuuden tekijät. Hehkun avulla luodaan uudenlainen tapahtumakonsepti pohja millä tuetaan itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittymistä, kestävää kasvua ja kansainvälistymistä. Hehkun tavoitteena on kohtauttaa yrittäjiä, opiskelijoita, sijoittajia, innovaattoreita ja mentoreita yhteen, sekä luoda yhdessä menestyksellisiä kestäviä kasvu- ja kehittymistarinoita. Hehku tapahtumasta luodaan tapahtumakonsepti, mikä järjestetään vuosittain eri puolilla lappia ja tapahtuman perusideologia säilyy runkona tapahtumalle vuodesta toiseen.

Hehku tapahtuman runko rakennetaan aktiivisesta vuoropuhelusta, innovatiivista työpajoista, inspiraationkasvattamisesta eri puhujien toimesta, sekä loppu kruununa toimii ”karhun kammio”. ”Karhun kammio” on tilaisuus missä idean tai innovaation tekijän, sijoittajan ja mentorin on mahdollisuus kohdata innovaatio ja kilpailuttaa innovaatio sijoittajien, mentoreiden kesken. Jos kuitenkin todetaan, että innovaatio ei ole vielä synnytyskypsä, niin kuljetaan Help Desk-pisteen kautta ja innovaatiolle voidaan etsiä oma mentori, joka auttaa tekijää kasvattamaan innovaatiota tulevaisuudentasolle ja löytämään ne innovaation vahvuudet, joilla menestyminen on mahdollista tulevaisuudessa. Tilaisuudessa kartoitetaan yritysidean mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, sekä etsitään suunta kestävälle kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Jokainen kunta tarvitsee yrittäjiä ja yrittäjyyttä menestyäkseen. Yrittäminen ja yritykset perustavat tukevan kivijalan kuntiin ja takaavat verotuloillaan kunnalle mahdollisuuden peruspalveluille. Mitä menestyneempiä ja vahvempia yrittäjiä, niin sitä vakaampi kunta. Kuntien ja yrittäjien yhteistyön saumattomuus antaa yrittäjille tilaa kasvaa ja kehittää liiketoimintojaan seuraavalle tasolle. On selvää, että tulevaisuuden Lappi tarvitsee uudenlaisia tekijöitä ja tekemistä.

Me luomme tulevaisuutta ja olemme tärkeä osa sitä, Olet lämpimästi tervetullut HEHKUmaan Sallaan 20.-22.5.2022!

Ps. Tästä linkistä pääset tutustumaan lisää, HEHKU – Arktista osaamista Lappiin – Itä-Lapin kuntayhtymä (italappi.fi)

 

Tekstin on kirjoittanut Hehku-hankkeen projektipäällikkö Anna-Kaisa Luoma-Aho.