Brysselin opintomatka kv-projektiosaamisen opintojen huipentumana

Toukokuun alussa, kauniissa kevätsäässä 25 lappilaista kv-hanketoimijaa suuntasi Brysseliin konkretisoimaan opiskelemaansa EU-hankeprosessia, sekä EU:n päätöksentekoa ja siihen vaikuttamista. Matka oli vuonna 2021 järjestettyjen kansainvälisen projektiosaamisen pilottiopintojen huipentuma. Kävimme muun muassa paikan päällä Euroopan parlamentissa, missä sujuvasanainen ja vilkkaasti elehtivä oppaamme tekikin monimutkaisesta päätöksentekoprosessista selkeän ja mielenkiintoisen.

Brysselin matkalla tausta omalle hankkeelle aukesi aivan uudella tavalla, kommentoi jo paikan päällä projektipäällikkö Heli Laitinen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Päivien ohjelmaan kuului myös vaikuttavien ja upeiden EU-rakennusten kiertämistä, mielenkiintoisia puheenvuoroja niin suomalaisilta toimijoilta Brysselissä kuin kansainvälisiltä yhteistyötahoiltakin. Matkan yksi tärkeä anti oli lappilaisten verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen. Korona-aikana toteutettu koulutus toteutettiin etänä ja Teams:n nimikirjaimet ja kasvot saivat matkan aikana vartalon.  Brysselin matkamme on erinomainen esimerkki lappilaisesta tavasta toimia – me tehemä pois yhdessä, kokeneemmat tuoreempia opastaen.

Verkostoituminen myös Lapin porukan kesken oli tämän matkan isoimpia anteja, toteaa Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluista. Samoin matkalla tuli lisää syvyyttä lisää niille EU-rakenteille joita esimerkiksi rahoitusohjelmien takana on, vaikka ne tuttuja jo olivatkin.

Yhteistyö elinehto vaikuttamisessa

Verkostojen voimasta sekä etenkin oikea-aikaisesta, laajemmalla porukalla EU-päätöksentekoon vaikuttamisesta ja sen parissa työskentelystään meille kävi kertomassa Ilari Havukainen Kuntaliitosta, Nils Torvaldsin avustaja Johannes Lith sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistosta erityisavustaja Eerikki Vainio ja sen johtaja Kari Aalto. Myös Tuomas Nousiainen, DG RTD:sta sekä Janne Uusivirta Suomen EU edustustosta kertoivat meille elämästä ja työstään Brysselissä. Monesti korkealentoiselta ja vaikeasti ymmärrettävältä vaikuttava työ sai heidän puheenvuoroissaan ihmisen kokoiset mittasuhteet. Saimme myös hyvän näkökulman siihen, kuinka meidän pienempien toimijoiden on osattava sekä valita taistelumme että pyrittävä yhteistyöhön, kun haluamme vaikuttaa asioihin EU-tasolla, esimerkiksi hankerahoitusta suunnattaesssa. Mahdollista se kuitenkin on!

Puheenvuorojen kautta hahmottui kunnolla miten suuren työn takana vaikuttaminen on. Pitää tietää kenen pakeille tulla, että siitä on hyötyä, pohti Nina Mäki, projektipäällikkö ammattiopisto Lappiasta. Tehdäänkö Lapin alueella sitä tarpeeksi, olemmeko hoksanneet ketä kaikkia täällä (Brysselissä) on, ja tuommeko me omaa ääntämme kuuluviin riittävästi?

Verkostoituminen ensimmäinen askel kansainvälisiin hankekumppanuuksiin

Kansainvälisen projektitoiminnan opinnoissa yhtenä keskeisenä sanomana oli se, että ne kumppanuudet, joissa kansainvälisiä hankkeita tehdään, pohjaavat pitkän tähtäimen työhön ja verkostoitumiseen. Euroopan matkailualueiden verkosto, NECSTouR, kertoi heidän vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstään, tarjoten samalla meille lappilaisille arvokkaan tilaisuuden verkostoitua alueellamme tärkeän elinkeinon ympärillä. Brussels Hub, joka tarjoaa palveluitaan yritysten tukemiseen Suur-Brysselin alueella, avasi meille toimintaansa ja ennen kaikkea saimme myös kertoa lappilaisesta osaamisesta ja tuoda itseämme tutuksi.  Osa porukastamme pääsi tapaamaan myös EPSI EU:n edustajaa. EPSI on EU-tasoinen urheilualan verkosto, joka tarjoaa mm. projektinhallinnan alustan, verkoston ja bisnesenkelitoimintaa.

Opintomatkamme osanottajat, 17 pilottiopiskelijaa, hankehenkilöstö ja korkeakoulukonsernin TKI-tukihenkilöstöä kukin katsoivat matkan ohjelmaa hieman eri vinkkelistä. Jokainen toi Lappiin siis vähän eri opit ja ajatukset – mikä hyödyttää aluetta entisestään. Verkostoitumisen tärkeydestä ja sen ilosta olemme varmasti kaikki osallistujat samaa mieltä!

Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS on yksi Arctic Smartness -hankeperheen jäsenistä. KATOS on kolmivuotinen (2020–2022) ESR-hanke, jonka toteuttajat ovat Lapin AMK ja Lapin yliopisto (www.kv-projektiosaaminen.fi)

Eeva Helameri
Asiantuntija
Lapin ammattikorkeakoulu
eeva.helamari(at)lapinamk.fi