Oletko oman elämäsi aluekehittäjä?

Nyt on aika vaikuttaa Lappi-sopimukseen! Miten sinä kehittäisit maakuntaa? Mihin käyttäisit EU:n aluekehitysresursseja? Miten kasvattaisit tulevaisuuden menestystä?

Älykästä kv-verkostoitumista

Case NECSTouR European Regions for Competitive and Sustainable Tourism. NECSTouR on Euroopan matkailuelinkeinon edunvalvonta- ja yhteistyöyhdistys, jonka toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla Brysselissä.

Kemin kestävän kehityksen kevät

Lapin vihreän viikon teemana on Saasteettomuus – terveemmät ihmiset, terveempi ympäristö. Teemaviikon innoittamana vihreässä ja kestävässä Kemissäkin tapahtuu.

Arctic Smartness -toiminta

Arctic Smartness -toiminnan taustalla on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen termi älykäs erikoistuminen (smart specialisation), joka lanseerattiin edellisen EU-ohjelmakauden kynnyksellä.

Pk-yrityksille suunnattuja innovaatioseteleitä kaivosteollisuuden ja muiden raaka-aineiden arvoketjujen uudistamiseen ja kehittämiseen

Ensimmäinen haku auki Hae pk-yrityksille suunnattuja innovaatioseteleitä – NYT! MINE.THE.GAP -hanke tarjoaa suoraa taloudellista tukea pk-yrityksille hankkeen aikana haettavilla innovaatiokupongeilla eli vouchereilla. Pk-yritykset voivat hakea vouchereita kahden erillisen avoimen hakukierroksen aikana. Ensimmäinen vouchereiden hakukierros on avoinna 3.3.–5.5.2021. Voucherit on tarkoitettu strategisen suunnitelman valmistelulle sekä ideoiden varmentamiseen ja todistamiseen konseptista tai demonstraatiosta, joilla voidaan uudistaa ja […]

Maakuntajohtajan terveiset

Lappi on Suomen kansainvälisin maakunta. Kansainväliset verkostot ovat myös oman työni keskiössä. Pohjois-Kalotti, Barentsin alue ja laajemmin arktinen alueiden välinen yhteistyö ovat merkittävässä roolissa. EU:n sisällä temaattiset kumppanuudet eri alueiden välillä sekä edunajaminen Brysseliin on säännönmukaista. Lapille keskeisten toimialojen kuten matkailun ja kaivannaisalan verkostot ovat globaaleja. En ole koskaan laskenut matkapäiviäni, mutta lentokentät ovat tulleet [...]