Toimintaympäristön muutokset luovat mahdollisuuksia ja vaativat vahvoja panostuksia TKI-toimintaan

Toimintaympäristön muutosvauhti otti arvaamattomia loikkia helmikuussa Venäjän aloitettua sodan Euroopassa. Kolmessa kuukaudessa rautaesirippu on jälleen laskeutunut Suomenkin itärajalle, inflaatio laukkaa ja korot ovat nousussa, logistiikkaketjut natisevat ja globaalin ruokakriisin uhka leijuu yllä. Aluekehittäjän näkökulmasta pahinta tilanteessa ei ole muutosten nopeus vaan arvaamattomuus; emme yksinkertaisesti voi ennakoida, millaisia haasteita edessämme ovat seuraavan kolmen kuukauden aikajänteellä puhumattakaan tulevista vuosista.

Teknologia 22 -messuilta inspiraatiota lappilaisten oppilaitosten teknologiseen osaamiseen ja valmiustasoon

Arctic Smart Future Technologies-hankkeen (ASFT) työryhmä teki toukokuun alussa benchmarkkausmatkan Helsinkiin Teknologia 22-messuille. Benchmarkkaus on osana hankkeen selvitystyötä ja tukee oppilaitosten yhteisen toimintamallin kehittämistä. Messuille lähdettiin hakemaan inspiraatiota uusista teknologioista sekä katsomaan millaiset teknologiat, teknologiset ratkaisut sekä niiden soveltamisalueet voisivat tukea oppilaitosten osaamista.

Uusia digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialalle Active Arctic -hankkeessa

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla niin uuden hyvinvointialue-uudistuksen kuin koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan ja ilman digitalisaation haltuunottoa yritykset eivät pitkässä tähtäimessä pärjää kilpailevilla markkinoilla. Digitalisaation haltuunotto vaatii uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista sekä palveluiden yhteensovittamista

Lapin liikunta-alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa

Kun tarkastellaan yritysten määrää Lapissa keskiössä ovat erilaiset palvelut, kuten erilaiset liikunnan ohjaukseen ja valmennukseen liittyvät palvelut, liikuntaa tukevat hyvinvointipalvelut (esim. fysioterapia, hieronta, wellness), liikuntapaikat ja liikuntamatkailupalvelut. Näillä aloilla on Lapissa myös koulutustarjontaa toiselta asteelta ylempään korkeakoulututkintoon.

Missä EU-hanke – siellä mahdollisuuksia!

Klusteri -käsitteen tunteminen on oleellista pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, koska lähivuosina Euroopan Unionin hankerahaa esimerkiksi innovaatioihin pk-yrityksille jaetaan klustereiden kautta. Kemin Digipolis ja Kiertotalouskeskus on juurikin tällainen klusteri Euroopan Unionin näkökulmasta.

Brysselin opintomatka kv-projektiosaamisen opintojen huipentumana

Toukokuun alussa, kauniissa kevätsäässä 25 lappilaista kv-hanketoimijaa suuntasi Brysseliin konkretisoimaan opiskelemaansa EU-hankeprosessia, sekä EU:n päätöksentekoa ja siihen vaikuttamista. Matka oli vuonna 2021 järjestettyjen kansainvälisen projektiosaamisen pilottiopintojen huipentuma.

Itä-ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II – hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet jatkavat tuloksellista yhteistyötään alueen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointi- (TKI) -toimijoiden yhteistyöverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamista.

Tulevaisuuden valttikortteinamme verkostot, viestintä ja valmius satsata

Lapissa on runsaasti kansainvälistymiseen liittyvää osaamista, intoa, ideoita sekä olemassa olevaa yhteistyötä. Meiltä löytyy myös moniulotteista kokemusta ja kiinnostusta erilaisten teemojen parista matkailusta kaivannaistoimintaan ja aluekehittämisestä tutkimukseen. Miksemme kokoaisi tätä lahjakasta toimijajoukkoa useammin saman pöydän ääreen ideoimaan, suunnittelemaan ja ennen kaikkea toimimaan yhdessä?

Häiriöitä kansainvälisessä yhteistyössä -kehittäminen jatkuu!

Meille Lapissa Venäjä-yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa jo vuosikymmenien ajan. Erilaisilla alueellisilla yhteistyöhankkeilla on rakennettu rauhaa, vaikka geopolitiikka ei ole aina siihen kannustanut. Nyt kuitenkin tuli takaseinä vastaan ja hankeyhteistyö venäläisten kumppaneiden kanssa on keskeytetty.

Mistä löydämme uuden suunnan niille liiketoiminnan ja aluekehittämisen verkostoille, jotka nyt on menetetty?