Häiriöitä kansainvälisessä yhteistyössä -kehittäminen jatkuu!

Meille Lapissa Venäjä-yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa jo vuosikymmenien ajan. Erilaisilla alueellisilla yhteistyöhankkeilla on rakennettu rauhaa, vaikka geopolitiikka ei ole aina siihen kannustanut. Nyt kuitenkin tuli takaseinä vastaan ja hankeyhteistyö venäläisten kumppaneiden kanssa on keskeytetty.

Mistä löydämme uuden suunnan niille liiketoiminnan ja aluekehittämisen verkostoille, jotka nyt on menetetty?

Lappilaiseen klusteritoimintaan tarvitaan mukaan lisää yrityksiä

Klusterijohtajat Lapista ovat varsin yksimielisiä sen suhteen, että pk-yrityskentän tavoittaminen paremmin; sekä uusien yritysten saaminen klusteritoiminnan piiriin, että entisten yrityskumppanien parempi palveleminen, ovat tulevina vuosina klustereiden keskeisimpiä haasteita. 

Tulevaisuus näyttää älykkään erinomaiselta!

Lappilaisen älykkään erikoistumisen konseptin ytimessä on vahva alueellinen yhteistyö. Tältä pohjalta lähdemme myös uudistamaan strategiaa ja kutsumme laajasti sidosryhmiä Lapista mukaan strategian uudistamistyöhön. Fiksuilla valinnoilla ja hyvällä yhteistyöllä tuemme kestävästi menestyvää Lappia!  

Tiekartasta suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle

Tiekartasta suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä 12/2020 – 09/2021 Lapin arjen turvallisuuden tiekartta sisältää lappilaisten ideoita siihen, mitä arjen turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä seuraavan seitsemän vuoden aikana. Tiekartta tehtiin ESR-rahoitteisessa hankkeessa Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä. –Tiekartta sisältää kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta, kuten asumisen tai […]

Lappiin valmistuu kansainvälisen projektiosaamisen taitureita

Lappiin valmistuu kansainvälisen projektiosaamisen taitureita Lapissa on vuoden 2021 aikana koulutettu kansainväliseen projektiosaamiseen asiantuntijoita Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston järjestämässä pilottikoulutuksessa. Koulutuksella on vastattu alueen tarpeeseen saada Lappiin lisää kilpailtua kansainvälistä rahoitusta. Pilottikoulutukseen oli runsaasti hakijoita ja vuoden 2021 alusta siinä aloitti 33 opiskelijaa Lapin eri alueilta ja organisaatioista. – Minulla oman työn ytimessä on […]

HEHKU – Arktista osaamista Lapista

HEHKU – Arktista osaamista Lapista Olemme Lapissa olleet jo vuosia kuuluisia siitä, että meillä osataan ja me olemme ”tekijäihmisiä” asioiden edistäjinä. Globaali pandemia on meitä kutenkin tässä hetkessä verottanut ja sen vuoksi näimme tarpeelliseksi reagoida Itä-Lapin Kuntayhtymässä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tilanteeseen. Pandemia pakotti yrittäjiä ajattelemaan ja reagoimaan asioihin uudella tapaa. Liiketoiminnan säilyttämiseen piti kehittää […]

Mahdollisuuksien Lappi – yhteistyöllä eteenpäin

Mahdollisuuksien Lappi – yhteistyöllä eteenpäin EIP-hanke järjesti marraskuun vaihteessa Elinvoimaa ja älykästä toimintaa työpajat Posiolla ja Utsjoella. Työpajoissa hahmoteltiin alueemme vahvuuksia ja pohdittiin, miten pääsemme kohti hyvää tulevaisuutta. Matkailu, metsätalous ja kaivannaisteollisuus tuovat meille suurimman osan tuloista, mutta uusia mahdollisuuksia on aivan oven takana! Lappi elää parhaillaan uutta nousemistaan ja tällää hetkellä meillä olisi paljon […]