Töitä on tarjolla, tekijät puuttuvat

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä Lapin maakunnalle, kunnille ja erityisesti yrityksille. Menestyäksemme tarvitsemme osaajia ja koulutusmahdollisuuksia sekä TKI-panostuksia alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Lappilaisten yritysten kasvupotentiaali sekä käynnissä ja valmisteilla olevat suurinvestoinnit näkyvät voimakkaana työvoiman kysyntänä. Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin ja kolikon kääntöpuolena osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu.

Lappilaisen puuta prosessoivan pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee miljardia euroa – kasvun tueksi tarvitaan vahvempaa TKI-yhteistyötä alueella

Suurin osa Lapin puuta prosessoivista pk-yrityksistä ovat joko sahoja tai sahatavaraa jalostavia yrityksiä, jotka valmistavat alkutuotteita eri käyttötarkoituksiin, kuten rakennusteollisuuteen. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan puuta prosessoivalla teollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lisäarvoa Lapissa. Yleisnäkymät alalla ovat positiiviset nousseiden loppuhintojen ja investointimahdollisuuksien myötä ja toimiala onkin kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vuositalolla 5-13 %. Arvoketjun pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee Lapissa miljardia euroa.

Uudesta käsikirjasta tukea kansainväliseen projektitoimintaan

Marraskuussa 2022 julkaistu EU Project Planning and Management Handbook tarjoaa kansainväliseen projektitoimintaan käytännön tukea. Käsikirja kattaa koko projektin elinkaaren, listaa keskeisimmät askeleet, lopputulokset ja kussakin vaiheessa tehtävät päätökset.

Viisikko tien päällä – ASFT-hanketiimi yhteistyötoimintamallin jäljillä

Teimme lokakuussa -22 ASFT-hanketiimin kanssa onnistuneen ja antoisan benchmarkkausmatkan oppilaitosyhteistyön kehittämistä ja hankkeessa tulevia toimintamalli -työpajoja varten. Saimme iloksemme tutustua useampaan oppilaitokseen, oppimisympäristöihin ja niiden kautta oppilaitosyhteistyön tuloksina toteutuneisiin osaamiskeskittymiin ja yhteenliittymiin, joissa on jo vuosien ajan toteutettu tiivistä yhteistyötä, niin oppilaitosten, kuin yritysten kanssa liittyen jatkuvan oppimisen ja kasvavan digitalisaatioon liittyvien osaamistarpeiden kehittämiseen.

Livex – pelastusharjoitus Jäämerellä

ARCSAR-hanke järjesti elo-syyskuun vaihteessa 2022 Norjan Huippuvuorilla Livex -pelastusharjoituksen, johon osallistui Pasi Satokangas Lapin ammattikorkeakoulun edustajana, sekä Jyrki Karonen Lapin safareilta elinkeinojen edustajana. Pelastusharjoitus toteutettiin Huippuvuorten alueella liikkuvalla matkustajaristeilyaluksella, jossa oli noin 50 matkustajaa matkaoppaat mukaan lukien, sekä noin 20 laivan miehistöön ja asiakaspalveluhenkilöstöön kuuluvaa. Harjoituksessa simuloitiin laivan konehuoneen alueella tapahtuvaa tulipaloa sekä tämän seurauksena tapahtuvaa evakuointia.

Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista. Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa.

Lapin elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta ja luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden osaamisesta

Lapin kärkitoimialat – matkailu, mineraalit ja metsät – perustuvat Lapin uniikkiin luontoon. Pohjoinen luonto puolestaan tarjoaa alustan kylmäteknologian osaamiselle, testaustoiminnalle ja etäisyyksien hallinnan kyvykkyyksille. Nämä tulokset korostuvat maakunnan vahvuuksina Lapin kauppakamarin tuottamassa selvitysraportissa koskien älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyyttä.  

Innovaatioille, tuotekehitykselle ja -testaukselle merkittävä panos Lapin korkeakoulukonsernista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat sopineet tiiviimmästä yhteistyöstä yrityksille suunnattujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisessa. Yhteistyön myötä aikaisemmin erilliset yhteistyöverkostot yhdistyvät: ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja yliopiston Arktinen muotoilu -klusteri muodostavat yhdessä Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin.

Palvelumuotoilun rooli digitaalisten palveluiden suunnittelussa hyvinvointialalla

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla uuden hyvinvointialue-uudistuksen ja koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan. Jotta yritykset voivat pärjätä uudistuvassa toimintaympäristössä, tarvitaan uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista ja palveluiden yhteensovittamista.