Arctic Smartness -toiminta

Arctic Smartness -toiminnan taustalla on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen termi älykäs erikoistuminen (smart specialisation), joka lanseerattiin edellisen EU-ohjelmakauden kynnyksellä.

Pk-yrityksille suunnattuja innovaatioseteleitä kaivosteollisuuden ja muiden raaka-aineiden arvoketjujen uudistamiseen ja kehittämiseen

Ensimmäinen haku auki Hae pk-yrityksille suunnattuja innovaatioseteleitä – NYT! MINE.THE.GAP -hanke tarjoaa suoraa taloudellista tukea pk-yrityksille hankkeen aikana haettavilla innovaatiokupongeilla eli vouchereilla. Pk-yritykset voivat hakea vouchereita kahden erillisen avoimen hakukierroksen aikana. Ensimmäinen vouchereiden hakukierros on avoinna 3.3.–5.5.2021. Voucherit on tarkoitettu strategisen suunnitelman valmistelulle sekä ideoiden varmentamiseen ja todistamiseen konseptista tai demonstraatiosta, joilla voidaan uudistaa ja […]

Maakuntajohtajan terveiset

Lappi on Suomen kansainvälisin maakunta. Kansainväliset verkostot ovat myös oman työni keskiössä. Pohjois-Kalotti, Barentsin alue ja laajemmin arktinen alueiden välinen yhteistyö ovat merkittävässä roolissa. EU:n sisällä temaattiset kumppanuudet eri alueiden välillä sekä edunajaminen Brysseliin on säännönmukaista. Lapille keskeisten toimialojen kuten matkailun ja kaivannaisalan verkostot ovat globaaleja. En ole koskaan laskenut matkapäiviäni, mutta lentokentät ovat tulleet [...]