Bisneksen supersankareita: Peter Vesterbacka

Bisneksen supersankareita: Peter Vesterbacka   –It’s ok to be an entrepreneur, suomeksi käännettynä on fantastista olla yrittäjä, toteaa mobiilipelien kehittäjä ja brändijohtaja Peter Vesterbacka naurahtaen TEQU-talk Bisneksen supersankarit -tapahtuman avaus-puheenvuorossa. Vesterbacka tunnetaan muun muassa työstään Rovion Angry Birds -pelien, startup-tapahtuma Slushin sekä Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin parissa. Yrittäjyys ei ole ollut suomalaisten kiinnostavimpien uravalintojen joukossa, mutta nyt yrittäjyyttä […]

Arktista yhteistyötä osana UArctic-verkostoa

Lapin ammattikorkeakoulu on koonnut 20 koulutus- ja tutkimusorganisaatiota työskentelemään yhteistyössä UArcticin temaattisessa kiertotalousverkostossa (UArctic Thematic network on Circular Economy).

Yhteispelillä yrittäjyyden hyväksi

Lapin elinkeinoelämän tukeminen ja kehittäminen on yhteispeliä. Klusteritoiminnan edut ovat hyvin tunnettuja: mm. yrityksiä, yrityskehittäjiä, TKI-organisaatioita, alue- ja paikallishallintoa sekä rahoittajia käsittävästä verkostosta löytyy osaamista…

Sustainable Development Goals – kauniita kuvia vai todellisia tekoja Lapissa?

Sustainable Development Goals – kauniita kuvia vai todellisia tekoja Lapissa? YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Agenda 2030  on määritelty 17 tavoitetta eli SDG:tä (Sustainable Development Goal) ja niillä on […]

Voimalla seitsemän maakunnan

Voimalla seitsemän maakunnan Itä- ja Pohjois-Suomen 7 maakuntaa ovat tehneet viime vuosina yhä tiiviimpää yhteistyötä alueiden yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten hyödyntämisessä.  Yhdessä tekemällä on hankittu jalansijaa EU-tason verkostoissa sekä tehty näkyväksi IP-alueella olevaa kärkiosaamista. Yhteistyö perustuu maakuntien yhteiseen älykkään erikoistumisen strategiaan. Ylimaakunnallista klusterityötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen (IP-alueen) yhteiseksi kehittämisen kohteeksi valittiin strategiatyön myötä […]

Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa!

Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa! DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku avautuu 9.9.2021! Toimiiko pk-yrityksesi biotalouden toimialalla ja onko teillä suunnitteilla kiertotalouteen liittyviä kehitysajatuksia, joita voisi kehittää digitaalisuuden avulla? Nyt on loistava mahdollisuus hakea pk-yrityksille suunnattua EU:n myöntämää rahoitusta DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haussa. DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa Kemin Digipolis on mukana yhtenä partnereista. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisilla ja […]

Lapin ammattikorkeakoulun rehtorin tervehdys

Kansainvälisyyden ja verkostojen merkitys on korostunut yhä enemmän menestyneiden alueiden ja yritysten kilpailukykytekijänä. Kansainväliset osaajat ja kansainvälinen osaaminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemit kiinnostavat yrityksiä, eri alojen lappilaisia toimijoita kuin myös oppilaitoksia, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Myös aikamme kansalliset ja eurooppalaiset rahoitusinstrumentit perustuvat ekosysteemeihin ja innovaatio- ja osaamiskeskittymäajatteluun, kuten myös EU:n ohjelmakausi 2021–2027 ja Horisontti Eurooppa, […]

SINCO-laboratorion mahdollisuudet yrityksille

SINCO-laboratorion mahdollisuudet yrityksille Haastateltavat tutkija Mira Alhonsuo ja yliopistonlehtori Essi Kuure työskentelevät Lapin yliopistolla taiteiden tiedekunnassa ja kertovat haastattelussa SINCO-laboratorion toiminnasta sekä sen mahdollisuuksista yrityksille.   ©SINCO Mikä on SINCO ja mitä se tarjoaa yrityksille?  SINCO (Service Innovation Corner) on palvelumuotoiluun, -simulointiin ja -prototypointiin kehitetty ympäristö, joka mahdollistaa erilaisten palvelutilanteiden läpikäymisen ja käyttäjäkeskeisen kehittämisen. SINCO-laboratorion juuret ylettyvät vuoteen 2009 asti, jolloin palveluiden muotoilua prototypoinnin avulla […]

Mitä kuuluu klustereille?

Arctic Smart Growth (ASG) -hanke kyseli keväällä 2021 Arctic Smartness -klusterien johtajilta klustereiden toiminnasta: mm. kehittämisestä, yhteistyökumppaneista, johtamisesta ja viestinnästä. Kyselyn tarkoituksena on tukea muilta oppimista ja klustereiden kehittämistä.

Arctic Smartness -toiminta

Arctic Smartness -toiminnan taustalla on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen termi älykäs erikoistuminen (smart specialisation), joka lanseerattiin edellisen EU-ohjelmakauden kynnyksellä.