Yhteispelillä yrittäjyyden hyväksi

Lapin elinkeinoelämän tukeminen ja kehittäminen on yhteispeliä. Klusteritoiminnan edut ovat hyvin tunnettuja: mm. yrityksiä, yrityskehittäjiä, TKI-organisaatioita, alue- ja paikallishallintoa sekä rahoittajia käsittävästä verkostosta löytyy osaamista ja synergiaa, jota on vaikea saavuttaa yksin. Miten sitten korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voisivat tässä verkostossa toimia yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja edistää yrittäjyyttä?

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin Pelikirjaan (pdf) on koottu ohjeistusta yrityslähtöisten toimeksiantojen toteutukseen ja niiden vaikuttavuuden lisäämiseen. Kirja on suunnattu ensisijaisesti kehittämisympäristöt-klusterin jäsenille, mutta siitä on hyötyä klusteritoiminnan kehittämisessä laajemminkin. Pelikirjan avulla myös uudet klusterikumppanit saavat käsityksen siitä, mitä yhteisesti tuotettu palvelu vaatii ja mitä lisäarvoa se tarjoaa klusterin osapuolille.

ASR-hankkeessa tuotettu Pelikirja jakautuu kuuteen erään, joissa käsitellään aina yhtä yritysyhteistyön osa-aluetta. Erien tavoitteita havainnollistetaan pelikuvioilla, joissa kullakin toimijalla on oma roolinsa: organisaation johto, välijohto sekä asiantuntijat, tutkijat, opettajat ja opiskelijat muodostavat joukkueen, joka työskentelee yhteisen tavoitteen eteen.

Valmistautuminen peliin alkaa yhteistyöasenteen ja -valmiuksien sparrauksella. Varsinainen peli käynnistyy kehittämistarpeiden ennakoinnilla ja asiakastarpeen tunnistamisella ja etenee mm. palvelupaketin muotoilun, tuotteistamisen ja myynnin kautta toimeksiannon toteutukseen. Jälkitöinä joukkuetta ohjataan tukemaan asiakassuhteen kasvua ja kansainvälistymistä.