Lapin älykkään erikoistumisen voimat käyvät samaan suuntaan

Minulla on ollut ilo olla lähellä Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaa menneen talven aikana ja edelleen sen toimeenpanon suunnittelun edetessä. Tämän kokemuksen jälkeen ymmärrykseni kokonaisuudesta on varmasti erilainen, kun palaan toimijaksi Lapin TKI-ekosysteemiin.

Sekä strategiatyön että toimeenpanon suunnittelun aikana on tullut esiin, miten lappilaisten organisaatioiden strategiat tukevat jo vahvasti Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. Lapin älykkään erikoistumisen voimat etenevät organisaatioittain upeasti samaan suuntaan ja tämä osoittaa paitsi yhtenevää käsitystä toimintaympäristön edellytyksistä niin myös ymmärrystä vahvuuksistamme menestyä muutoksessa.

Mikä on sinun organisaatiosi rooli Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanossa?

Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanosuunnitelmien laadinta on käynnistynyt. Työ aloitettiin maaliskuussa, jolloin kartoitimme käynnissä ja suunnitteilla olevia hankkeita strategian painopisteissä. Hankekartoitukseen saimme yli 100 vastausta! Työtä jatkettiin 23.-24.5. Kemin lumilinnassa, jonne kokoontui yli 30 henkilöä suunnittelemaan sisältöjä painopisteille.

Miksi tarvitsemme toimeenpanosuunnitelman strategialle?

Lapin omat TKI-luvut saatava nousuun

Lappi on tällä hetkellä yksi Suomen kuumimmista maakunnista, kun katsotaan alueelle suunniteltavia uusia investointeja. Investoinneista huokuu tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneet innovaatiot, kuten vaatejätteestä valmistettava uusiotekstiilikuitu tai vihreän metanolin tuottaminen laivaliikenteelle. Lappi on selkeästi kiinnostava ja houkutteleva investointiympäristö ja erinomaista näin.

ASFT -hanke – toimintamallia ja yhteistyötä kehittämässä

Lapin liiton rahoittama EAKR -hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) päättyi 31.5.2023. Hanke toi reilun puolentoista vuoden ajaksi tekijöitä yhteen neljästä lappilaisesta oppilaitoksesta. Tavoitteena oli kehittää yhteistyötoimintamallia sekä tiekarttaa oppilaitosten tulevaisuuden kehittämissuuntia varten sekä oppilaitosten ja lappilaisten mikro- ja pk-yritysten yhteistyön parantamiseksi. Oppilaitosten ja yritysten kesken tehdään jo paljon yhteistyötä, mutta hankkeen piloteissa yhteistyötä laajennettiin monipuolisesti eri alojen välillä. Hankkeessa ammattiopistot ja korkeakoulut tekivät myös ensimmäistä kertaa yhteistyötä näin laajassa mittakaavassa.

Älykkään erikoistumisen Community of Practise edistää innovaatioita ja yhteistyötä Euroopassa

Euroopan komission Alueiden pääosasto lanseerasi keväällä 2023 uudenlaisen kokonaisuuden tukemaan älykästä erikoistumista. Älykkään erikoistumisen Community of Practise (S3 CoP) toimii keskeisenä tiedon tuottajana ja välittäjänä koskien älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) kehittämistä ja toteuttamista. S3 CoP tarjoaa ohjausta, verkostoitumismahdollisuuksia, tukea ja vertaisoppimista innovaatioiden ja yhteistyön edistämiseksi Euroopassa.

Kohti uutta kasvua ja yhteistyötä

Tiivis ja osallistava Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaprosessi on nyt saatu päätökseen, ja nyt on aika keskittyä sen toimeenpanoon. Uusi strategia on voimassa vuodet 2023-2027. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yllättäviä muutoksia kohdattaessa strategia joka on joustava ja elää ajassa, on myös valmis muutettavaksi ennen päättymispäivää. Kaikki toivomme varmasti, että sellaisia muutoksia ei kohdattaisi seuraavan neljän vuoden aikana!

Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!

Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia astui voimaan maaliskuussa 2023.

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Se on parempi ko tekkee ite! Vai onko sittenkään?

Aina ei ole parempi ko tekkee ite. Tähän johtopäätökseen tultiin älykkään erikoistumisen uudistamisen strategiaprosessissa, johon osallistettiin yli sata henkilöä Lapin eri organisaatioista ja yrityksistä.

Lähtökohtaisesti tarkoitus ei ollut pärjätä ite, vaan strategian uudistamisen prosessissa koko syksyn tukemassa, kehittämisen kumppanina oli muotoilutoimisto Arctic Factoryn mahtiyksilöt Jussi ja Julius. Kun yhteistyö Lapin liiton FOKUS-hankkeen ja AF:n kanssa alkoi, tavoitteena oli, että toivottavasti yhteistyömme jälkeen edes osa Lapin toimijoista saa täyslaidallisen älykästä erikoistumista syksyn 2022 aikana.

Selvitys luontoon liittyvistä hyvinvointi- ja elämyspalveluista Lapissa

Selvityksen mukaan rahoitusosaamisen puute on hyvinvointi- ja elämyspalveluita toteuttaville yrityksille selkeä haaste. Yritykset olivat yleisesti ottaen melko tietämättömiä erilaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista, ja julkisten rahoitusmahdollisuuksien hakemiseen liittyvistä seikoista. Toisena haasteena tunnistettiin vastuullisuusviestintä sekä vastuullisuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä.

Vahvuuksina Lapin alueen hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjoavilla yrityksillä ovat vahvat alueelliset verkostot, ekosysteemimäinen toiminta, laadukkaat palvelut ja korkea asiakastyytyväisyys sekä luontomatkailuun sopiva infrastruktuuri.

Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta

Active Arctic -hanke toteutti osana Lapin Ammattikorkeakoulun Vakiat 2023- tapahtumaa hyvinvointietkot hyvinvointialueen toimijoille, palveluntuottajille ja järjestöille. Sain mahdollisuuden ohjata tunnin pituisen Erätauko -keskustelun aiheesta “Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta – innovaatiotoiminta julkisissa hyvinvointipalveluissa”. Keskustelun aikana mietittiin yhdessä, millaisia hyvinvointialan innovaatioita Lapin vahvuuksista voisi syntyä ja millaisia tarpeita eri toimijoilla on.