Tiekartasta suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle

Tiekartasta suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä 12/2020 – 09/2021 Lapin arjen turvallisuuden tiekartta sisältää lappilaisten ideoita siihen, mitä arjen turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä seuraavan seitsemän vuoden aikana. Tiekartta tehtiin ESR-rahoitteisessa hankkeessa Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä. –Tiekartta sisältää kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta, kuten asumisen tai […]

Lappiin valmistuu kansainvälisen projektiosaamisen taitureita

Lappiin valmistuu kansainvälisen projektiosaamisen taitureita Lapissa on vuoden 2021 aikana koulutettu kansainväliseen projektiosaamiseen asiantuntijoita Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston järjestämässä pilottikoulutuksessa. Koulutuksella on vastattu alueen tarpeeseen saada Lappiin lisää kilpailtua kansainvälistä rahoitusta. Pilottikoulutukseen oli runsaasti hakijoita ja vuoden 2021 alusta siinä aloitti 33 opiskelijaa Lapin eri alueilta ja organisaatioista. – Minulla oman työn ytimessä on […]

HEHKU – Arktista osaamista Lapista

HEHKU – Arktista osaamista Lapista Olemme Lapissa olleet jo vuosia kuuluisia siitä, että meillä osataan ja me olemme ”tekijäihmisiä” asioiden edistäjinä. Globaali pandemia on meitä kutenkin tässä hetkessä verottanut ja sen vuoksi näimme tarpeelliseksi reagoida Itä-Lapin Kuntayhtymässä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tilanteeseen. Pandemia pakotti yrittäjiä ajattelemaan ja reagoimaan asioihin uudella tapaa. Liiketoiminnan säilyttämiseen piti kehittää […]

Mahdollisuuksien Lappi – yhteistyöllä eteenpäin

Mahdollisuuksien Lappi – yhteistyöllä eteenpäin EIP-hanke järjesti marraskuun vaihteessa Elinvoimaa ja älykästä toimintaa työpajat Posiolla ja Utsjoella. Työpajoissa hahmoteltiin alueemme vahvuuksia ja pohdittiin, miten pääsemme kohti hyvää tulevaisuutta. Matkailu, metsätalous ja kaivannaisteollisuus tuovat meille suurimman osan tuloista, mutta uusia mahdollisuuksia on aivan oven takana! Lappi elää parhaillaan uutta nousemistaan ja tällää hetkellä meillä olisi paljon […]

Lapin älykkään erikoistumisen arvioinnin tuloksia

Lapin älykkään erikoistumisen arvioinnin tuloksia Arvioinnin mukaan Lapin älykäs erikoistuminen ja erityisesti Arctic Smartness -klusterityö on tuonut lisäarvoa Lapin aluekehittämiseen. Älykkään erikoistumisen rooli ja ohjausvaikutus rahoitukseen kasvaa uudella ohjelmakaudella. Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa kuluneella ohjelmakaudella arvioitiin kesällä 2021. Arvioinnin tuloksissa esiin nousi strategian ja sen toimeenpanon tuoma lisäarvo Lapin aluekehittämiseen, yhteistyön vahvemman koordinaation tarve […]

Bisneksen supersankareita: Peter Vesterbacka

Bisneksen supersankareita: Peter Vesterbacka   –It’s ok to be an entrepreneur, suomeksi käännettynä on fantastista olla yrittäjä, toteaa mobiilipelien kehittäjä ja brändijohtaja Peter Vesterbacka naurahtaen TEQU-talk Bisneksen supersankarit -tapahtuman avaus-puheenvuorossa. Vesterbacka tunnetaan muun muassa työstään Rovion Angry Birds -pelien, startup-tapahtuma Slushin sekä Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin parissa. Yrittäjyys ei ole ollut suomalaisten kiinnostavimpien uravalintojen joukossa, mutta nyt yrittäjyyttä […]

Arktista yhteistyötä osana UArctic-verkostoa

Lapin ammattikorkeakoulu on koonnut 20 koulutus- ja tutkimusorganisaatiota työskentelemään yhteistyössä UArcticin temaattisessa kiertotalousverkostossa (UArctic Thematic network on Circular Economy).

Sustainable Development Goals – kauniita kuvia vai todellisia tekoja Lapissa?

Sustainable Development Goals – kauniita kuvia vai todellisia tekoja Lapissa? YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Agenda 2030  on määritelty 17 tavoitetta eli SDG:tä (Sustainable Development Goal) ja niillä on […]

Voimalla seitsemän maakunnan

Voimalla seitsemän maakunnan Itä- ja Pohjois-Suomen 7 maakuntaa ovat tehneet viime vuosina yhä tiiviimpää yhteistyötä alueiden yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten hyödyntämisessä.  Yhdessä tekemällä on hankittu jalansijaa EU-tason verkostoissa sekä tehty näkyväksi IP-alueella olevaa kärkiosaamista. Yhteistyö perustuu maakuntien yhteiseen älykkään erikoistumisen strategiaan. Ylimaakunnallista klusterityötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen (IP-alueen) yhteiseksi kehittämisen kohteeksi valittiin strategiatyön myötä […]

Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa!

Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa! DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku avautuu 9.9.2021! Toimiiko pk-yrityksesi biotalouden toimialalla ja onko teillä suunnitteilla kiertotalouteen liittyviä kehitysajatuksia, joita voisi kehittää digitaalisuuden avulla? Nyt on loistava mahdollisuus hakea pk-yrityksille suunnattua EU:n myöntämää rahoitusta DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haussa. DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa Kemin Digipolis on mukana yhtenä partnereista. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisilla ja […]