Arktista yhteistyötä osana UArctic-verkostoa

Lapin ammattikorkeakoulu on koonnut 20 koulutus- ja tutkimusorganisaatiota työskentelemään yhteistyössä UArcticin temaattisessa kiertotalousverkostossa (UArctic Thematic network on Circular Economy). Partnereita verkostossa on ympäri maailman, ja tavoitteena on rakentaa yhteistyössä arktisten alueiden kiertotaloustoiminnan kehittämisen projekteja sekä koulutusyhteistyötä.

UArctic-kiertotalousverkoston partnereiden logot
UArctic-kiertotalousverkoston partnereiden logot

Verkostoon kuuluvat korkeakoulut tuovat monialaista osaamista kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua sekä yhteistyötä esimerkiksi laatimalla yhteisiä kansainvälisiä hankkeita. Hanketoiminnan toimenpiteet kohdentuvat myös kunkin korkeakoulun omalle alueelle ja yhteistyöhön kutsutaan myös paikallisia toimijoita.

Lapin alueella UArctic-kiertotalousverkoston toiminta kytkeytyy myös osaksi Arctic Smartness -klusteritoimintaa.

– Arctic Smartness-klusterit tuovat yhteen Lapin alueen toimijoita ja yhteistyö verkostojen välillä vahvistaa kiertotaloustoimintojen kehittymistä alueellamme, pohtii verkoston koordinaattori ja Lapin ammattikorkeakoulun edustaja Sanna Tyni.

– Lapin alueen kiertotaloustoiminnan kehittyminen on hyötynyt erityisesti alueen toimijoiden vahvasta yhteistyötaustasta. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston vahvistaminen tuo uusia yhteistyökumppaneita ja siten myös uusia yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoille.

Eri alojen asiantuntijoista muodostuneen verkoston kautta kiertotalouden halutaan kytkeytyvän eri alojen toimintaan ja siten tuovan kokonaisvaltaisia kehitystoimenpiteitä kestävämmän toiminnan luomiseksi. Yhteistä partnereille on ymmärrys arktisilla alueilla toimimiseen liittyvistä haasteista.

Verkoston toiminta on vielä käynnistymisvaiheessa, mutta ideointi tulevista yhteistyön muodoista on jo aloitettu. Verkoston toimintaa voi seurata muun muassa verkoston nettisivuilta: https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/circular-economy/

Lisätietoa:

Koordinaattori Sanna Tyni, Lapin ammattikorkeakoulu, sanna.tyni (a) lapinamk.fi

Tyni, S 2021. Global collaboration in the UArctic Thematic Network of Circular Economy, Lumen Journal 3/2021, Lapland University of Applied Sciences, 26.10.2021, referred on 29th of Oct. 2021 https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2021/10/26/global-collaboration-in-the-circular-economy-via-uarctic-thematic-network-of-circular-economy/.

Verkoston esittelyvideo (englanninkielinen): https://drive.google.com/file/d/1nRBQH-xylyT-WGkAZqQd6BTx1_SBoHy8/view

Kirjoittaja: FT Sanna Tyni, Erityisasiantuntija/Yliopettaja, Arktiset luonnonvarat ja talous, Lapin ammattikorkeakoulu, UArctic Thematic Network on Circular Economy verkoston koordinaattori