Arktista älykästä kasvua kiertotaloudesta

Biohiilen ja geopolymeerin
mahdollisuudet -työpaja

Aika ja paikka: 24.3.2021 klo 12.00–15.00, Adobe Connect

Tule ideoimaan uusien, ympäristöystävällisempien materiaalien käyttömahdollisuuksia! Työpaja kokoaa eri alojen tutkijoita, yrityksiä ja asiantuntijoita kehittämään uusia aloitteita biohiilestä ja geopolymeeristä. Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista aiheista.

Biohiili on biomassasta keinotekoisesti tuotettua hiiltä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi maanparannusaineena, ja sillä on myös useita muita käyttömahdollisuuksia mm. vedenpuhdistuksessa. Biohiili ei ole yksi tuote, vaan ryhmä tuotteita eri käyttötarkoituksiin. Lue lisää: Suomen Biohiiliyhdistys – Mitä biohiili on?

Geopolymeeria valmistetaan esimerkiksi teräs- ja kaivannaisteollisuuden sivuvirroista. Sitä voidaan käyttää mm. korvaamaan sementtiä betonin valmistuksessa sekä vedenpuhdistuksessa. Muoteilla geopolymeeristä on mahdollista valaa melkein mitä tahansa eri kokoluokissa. Geopolymeeriä voidaan myös 3D-tulostaa. Lue lisää: Koulun taakse rakennettiin meluvalli keinokivestä

Tapahtuman tavoitteet:

  • Saattaa yhteen tutkijoita, asiantuntijoita sekä elinkeinoelämän edustajia teemana teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen kiertotaloudesta.
  • Ideoida monialaista yhteistyötä ja yhteishankkeita.
  • Kehittää uusia ideoita yritysten tuote- ja palvelukehitykseen.
  • Esitellä rahoitusmahdollisuuksia kehittämistyöhön.

Voit ladata esitykset pdf-tiedostoina klikkaamalla esittäjän nimeä.

Ohjelma

12.00–12.10
Tilaisuuden avaus
Puheenjohtajana geologi Hannu Panttila, GTK

12.10–12.40
Biohiilen ja geopolymeerin esittely:
Mitä ne ovat, miten ja mistä niitä tuotetaan ja mihin ne soveltuvat
Erikoistutkija Marleena Hagner, Luke
Tutkijatohtori (assistant professor) Tero Luukkonen, Oulun yliopisto

12.40–13.00
Yrityspuheenvuorot
Hankepäällikkö Aino Kainulainen, HSY 
R&D Manager Juha Koskinen, Tapojärvi Oy

13.00–13.40
Jakautuminen työryhmiin ja työpajatyöskentely
Ryhmä 1: Biohiili maa- ja viherrakentamisessa
Ryhmä 2: Biohiili kaivosympäristössä
Ryhmä 3: Geopolymeerin käyttömahdollisuudet (muut kuin kaivosympäristöt)
Ryhmä 4: Geopolymeeri suojarakentamisessa (kaivannaisjäte ja vastaavat)

13.40–13.50
Tauko

13.50–14.30
Työryhmien yhteenvedot ja keskustelua työryhmien tuloksista

14.30–14.45
Rahoitusmahdollisuuksia kehittämistyöhön
Rahoitusjohtaja Risto Lustila, Business Finland
Erityisasiantuntija Harri Malinen, Lapin yliopisto

14.45–15.00
Yhteenveto ja jatkoaskeleet

Yhteinen ideointi Padlet-seinällä

Tehty Padletilla

Esimerkkejä biohiileen ja geopolymeeriin liittyvistä hankkeista

Lisätietoa:

Paula Kassinen, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi

Hannu Panttila, GTK
hannu.panttila (at) gtk.fi

Riku-Olli Valta, GTK
riku-olli.valta (at) gtk.fi

Luonnonvarakeskuksen (Luke) logo
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) logo
Lapin ammattikorkeakoulu