Arktiset kehittämisympäristöt

Lappilaisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden asiantuntijapalvelut yhden luukun periaatteella maakunnan elinkeinoelämän saataville

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tarkoituksena on koota Lapissa erillään toimivat TKI-ympäristöt ja asiantuntijapalvelut alueen elinkeinoelämää palvelevaksi yhtenäiseksi toimijaksi, joka

  • edistää maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä korkealaatuisen tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla sekä
  • lisää yritysten investointeja tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.
Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri

Kehittämisympäristöt ovat oppimis- ja innovaatiokäyttöön tarkoitettuja fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratorioita, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita, palveluita ja osaamista voidaan kehittää.

Kaipaatko apua tuotekehitykseen?
Tarvitsetko tutkimuksen tai selvityksen yritystoimintasi tueksi?

Klusteri on yrityksesi TKI-toiminnan tukena. Näin se käy:

Palvelutarve

Ensimmäinen askel on tutustua klusterin palveluportaaliin ardico.fi, jonka kautta on helppo löytää soveltuva asiantuntijapalvelu esimerkiksi avainsanojen avulla. Kyse voi olla selvityksestä, muotoilusta tai brändäämisestä, tuote- tai palvelukehitysprojektista tai vaikkapa kaikkien näiden yhdistelmästä.

Kontakti

Ota yhteyttä! Yhteyshenkilöt on merkitty portaaliin kunkin asiantuntijapalvelun kohdalle. Yhteyshenkilö kokoaa klusterin tuella tarvittaessa monialaisen tiimin vastaamaan tarpeeseesi.

Yksityiskohdat

Sovitaan yhdessä palvelun sisällöstä ja aikataulusta sekä mietitään sopiva rahoitusinstrumentti (esim. Business Finlandin innovaatioseteli).

Tarjous

Saat tarjouksen palvelusta, joka toivottavasti johtaa yhteistyöhön!

Toteutus

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen pyörähtää käyntiin palvelun toteutus. Klusteri kokoaa yhteen asiantuntijatiimin ja tiimi aloittaa työskentelyn – selvityksen, tutkimuksen tai kehitystyön – sovitun mukaisesti.

Tulokset

Luovutamme tulokset käyttöösi ja pyydämme palautteen palvelun sujuvuudesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Klusterijohtaja Raimo Pyyny | raimo.pyyny (at) lapinamk.fi | 040 555 8065

Tutustu toteutettuihin palveluprojekteihin

Klusterin palvelumalli on kehitetty yrityspilottien avulla ASR-hankkeessa. Piloteissa Lapin TKI-organisaatiot ovat yhdessä vastanneet yritysten tuote- ja palvelukehityshaasteisiin.

Muutamia esimerkkejä toteutetuista pilottiprojekteista:

Metsän tuhkalannoitus -kuvituskuvaTavoite: Metsän tuhkalannoituksia tekevä yritys oli kiinnostunut laajentamaan toimintaansa Lappiin ja tarvitsi selvityksen toiminnan edellytyksistä.

 

Toteutus: Monialainen selvitys Lapin AMK:n ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä.

 

Tulos: Yrittäjälle tuotettiin selvitys tuhkan saatavuudesta ja mahdollisista asiakkaista Lapissa.

 

Tulevaisuus: Yritys jatkaa TKI-panostusta ja pyrkii Lapin markkinoille selvityksen antamin tiedoin.

 

Yritys rahoitti palvelun ProAgrian myöntämällä kehittämisrahoituksella.

Ympäristöystävällinen vesipullo -kuvituskuvaTavoite: Yritys halusi kehittää paikallisesti tuotetun, ympäristön kannalta kestävän muovipullon lappilaisen veden saattamiseksi kansainvälisille markkinoille.

 

Toteutus: Lapin AMK:n ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden monialaisena yhteistyönä.

 

Tulos: Pullolle valittiin materiaali, joka soveltuu kierrättämiseen ja jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

 

Tulevaisuus: Yritys jatkaa TKI-panostusta, ja sen tavoitteena on perustaa pullolle tuotantolinja.

 

Yritys rahoitti palvelun Business Finlandin myöntämällä innovaatiosetelillä.

Keinotekoinen saunavihta -kuvituskuva

Tavoite: Yritys halusi luoda ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan keinotekoisen, ympäristön kannalta kestävän saunavihdan, joka myös näyttää hyvältä.

 

Toteutus: Vihdan toteuttamiseen soveltuvia materiaaleja testattiin Luonnonvarakeskuksen ja Lapin AMK:n yhteistyönä.

 

Tulos: Työn tuloksena syntyi selvitys ympäristön kannalta kestävään saunavihtaan soveltuvista luonnonmukaisista materiaaleista.

 

Tulevaisuus: Yritys jatkaa tuotteen kehittämistä selvityksen pohjalta.

 

Yritys rahoitti palvelun Business Finlandin myöntämällä innovaatiosetelillä.

Arktiset kehitt+ñmisymp+ñrist+Ât_musta

Ota yhteyttä!

Klusterijohtaja
Raimo Pyyny
raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
040 555 8065

Lapin ammattikorkeakoulu

Teknologiset valmiustasot (TRL)

Klusterin palvelumalli perustuu teknologisiin valmiustasoihin (Technology Readiness Levels, TRL). TRL-asteikkoa käytetään kuvaamaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomallien kypsyystasoa. Asteikossa on yhdeksän tasoa, joista yhdeksäs on kypsin.

Asteikkoa sovelletaan myös innovaatioiden kehityksen arvioimiseen, jolloin puhutaan innovaatiokypsyystasoista (IRL, Innovation Readiness Levels).

Asteikon avulla yritys voi arvioida ne tasot, joihin sen toiminta sijoittuu sekä innovaatioiden kehityspolun vaiheen. Innovaatioiden kehittäminen ei useinkaan ole suoraviivainen prosessi, vaan polku voi kulkea useampaan kertaan saman tasoportaan kautta. Yrityksen toiminta taas voi sijoittua vain tietyille tasoille, eikä pyrkimyksenä aina ole nousta asteikkoa pitkin.

TRL- ja IRL-tasot (klikkaa kuva isommaksi)

Lapin ensimmäinen digitaalinen innovaatiokeskittymä

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri hyväksyttiin helmikuussa 2021 Lapin ensimmäiseksi viralliseksi digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hubs, DIH) ovat osa EU:n digitalisaatiostrategiaa, jonka tavoitteena on tukea digitekniikan mahdollisuuksien käyttöönottoa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluita sekä kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät ovat monen toimijan yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on kiihdyttää pk-yritysten sekä julkisen sektorin digitalisaatiota alueellaan. Keskittymien kautta on saatavilla yhden luukun periaatteella digitalisaatiota tukevia palveluja, esimerkiksi koulutusta, testaus- ja kokeilupalveluita, rahoitusneuvontaa sekä tukea verkostoitumiseen.

Dropstick-sensoriYksi esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista on Dropstick-sensori, joka tekee ajokelin ennustamisesta älykkäämpää.

 

Suomen talven vaihtelevat sääolosuhteet tuovat ajamiseen haastetta ja teiden liukkaus on usein ongelma. Sensori pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mittaamalla tienpinnan eri kerrosten lämpötiloja tehden sään ennustamisesta huomattavasti tarkempaa ja reaaliaikaisempaa. Dropstick-sensorin on kehittänyt Lapin ammattikorkeakoulun nopean prototypoinnin palveluyksikkö TEQU yhteistyössä Marjetas Academyn kanssa.

 

Sensori hyödyntää IoT-verkkoa, joka mahdollistaa datan siirron langattomasti ja edullisesti. Koko Euroopan laajuisen IoT-verkon avulla Dropstick toivotaan vietäväksi myös Euroopan markkinoille tulevaisuudessa.

 

“Yhteistyö TEQU:n kanssa on ollut erinomainen asia. TEQU:n kehittämisporukka kuuntelee herkällä korvalla ja asioissa liikutaan ripeällä aikataululla. Markkinointi maailmalle on ollut myös menestyksekästä ja Euroopasta asti on tullut yhteydenottoja”, kertoo Marjetas Academyn toimitusjohtaja Jari Marjeta.

 

Dropstickin lisäksi Marjetas Academyn palveluita on kelipalvelualusta, jossa mittaamisen tarkkuus perustuu sensoreiden kattavuuteen. Sensorit ovat edullisia ja niitä on useita, joka mahdollistaa paikallisten sääolosuhteiden kattavan havainnoinnin. Marjetas Academy on kehittämistyössä ajan hermoilla digitalisuuden sekä tulevaisuuden trendien suhteen.

Klusteri pähkinänkuoressa

TRL-luokitellut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut Lapissa

Noin 50 modernia kehittämisympäristöä, yli 750 asiantuntijaa

Monitieteelliset tutkimusyhteisöt Lapin yliopistosta, Lapin AMK:sta, Lukesta, GTK:sta, Ammattiopisto Lappiasta ja Lapin koulutuskeskus REDUsta

Palveluportaali Ardico.fi

Virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän status

Koordinoijana Lapin ammattikorkeakoulu

Perustettu vuonna 2015

Arctic Steel and Mining – materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimus ja testaus, esim. ruostumaton teräs ja ultralujat rakenne-, kulutus- ja suojausteräkset

FrostBit-ohjelmistolaboratorio

SKY – hoitotyön simulaatio- ja kehittämisympäristö

ENVI – terveys- ja sosiaalialan virtuaalinen oppimisympäristö

Luonnonvarakeskus – laboratorio-, ympäristö-, ruoka- ja alkutuotannon tutkimus

ARCTA Arctic Art & Design Labs – arktisen muotoilun ja taiteen osaamiskeskus