Arktinen muotoilu

Arktinen muotoilu -klusterin päätavoite on taide-, muotoilu- ja tutkimusosaamisella edistää paikallisten yritysten, tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä kilpailukykyä

Klusteri kokoaa yhteen erityisosaamista pohjoisten olosuhteiden, kulttuurin ja materiaalien tuntemuksesta sekä pyrkii ratkaisemaan harvaan asuttujen alueiden haasteita. Klusterin ytimessä on Arktisen muotoilun osaamiskeskus, jossa yritykset, tiede ja taide kohtaavat.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa luotu Arktisen muotoilun osaamiskeskus Arcta edistää lappilaisen elinkeinoelämän, kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Osaamiskeskuksessa pienet muotoilualan yritykset voivat muun muassa toteuttaa ja testata prototyyppejä yliopiston kehittämien uusien innovaatioiden ja menetelmien avulla sekä käyttää yliopiston näyttelytiloja. Osaamiskeskus auttaa uusien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa ja jo olemassa olevien uudelleen muotoilussa tai suunnittelussa.

Arktinen muotoilu -klusterin visio on olla maailman johtaja arktisen muotoilun tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoite on arktisen ympäristön, jokapäiväisen elämän, vähemmistökulttuurien ja perimätiedon syvällinen ymmärrys sekä arktisen ympäristön näkyminen muotoilun materiaalivalinnoissa ja muotokielessä. Tutkimusongelmien muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmiksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä eri tieteenaloista. Monitieteinen tutkimusryhmä voi hyödyntää muotoilun tutkimusta laaja-alaisesti.

Klusterin kivijalka tukeutuu arktisen muotoilun tutkimukseen mukaan lukien palvelumuotoilu, tuotesuunnittelu, vuorovaikutussuunnittelu ja soveltava kuvataide.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu kehittää uusia palvelukonsepteja, laajentaa osaamisen tasoa ja parantaa palveluiden laatua tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin sekä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Palvelumuotoilu tuottaa palkittua ja kansainvälisestikin tunnustettua tutkimusta sekä luovia toimintoja ja korkean laadun palvelukonsepteja.

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu innovoi kansainvälisestikin terävintä kärkeä olevia tuotteita, jotka ovat yksilöllisiä ja valmiita tuotantoon. Tuotesuunnittelussa luodaan 3D-malleja ja korkeatasoisia fyysisiä prototyyppejä, jotka ilmentävät visionääristä muotoilua ja erityisosaamista. Tuotemuotoilun prototyyppien avulla voidaan kehittää ja kokeilla uusia tuoteideoita, arvioida niitä tulevien käyttäjien kanssa ja viestiä innovaatioista suurelle yleisölle.

Vuorovaikutussuunnittelu

Vuorovaikutussuunnittelu luo käytännöllisiä ja innovatiivisia yhtymäpintoja fyysisille ja digitaalisille tuotteille ja palveluille. Se yhdistää vuorovaikutteisten teknologioiden ja käyttöliittymien suunnittelussa maailman kärkiluokkaa olevan tutkimuksen, käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodit sekä muotoilun erityisosaamista eri osa-alueilta.

Soveltava kuvatiede

Soveltava kuvataide yhdistää osallistavan ympäristötaiteen palvelumuotoiluun tavalla, joka ottaa huomioon kulttuurin, vetää puoleensa matkailijoita ja tuo esille arktista osaamista.

Yhteistyötä startup-yrittäjien näkökulmasta

Tarinapaja Oy on saanut alkunsa vuonna 2017. Tarinapajan perustaja Tuomas Toivainen aloitti animaatiosarjansa Hullu – hullumpi – yläaste tekemisen jo vuonna 2014 ja teki sarjan ensimmäiselle tuotantokaudelle lähes kaiken itse aina animoimisesta musiikin säveltämiseen. Yritys perustettiin kun matkaan tarvittiin lisää animaattoreita ja muuta työryhmää. Tätä nykyä sarja on Tarinapaja Oy:n ja Animagencyn yhteistuotantoa ja työllistää useita alan osaajia ympäri Suomen.

Keväällä 2021 Toivainen päätti järjestää animaatiokurssin Lapin yliopistolla animaatiosta kiinnostuneille. Kurssi sai alkunsa Toivaisen omasta ideasta työllistää ja tuoda yhteen osaavia henkilöitä sekä lappilaista osaamista. Kurssi toimii hyvänä esimerkkinä Tarinapajan yhteistyöstä yliopiston kanssa ja samantyyppistä toimintaa olisi tarkoitus järjestää jatkossakin. Lapin yliopisto tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet ja tilat.

Tarinapaja Oy:n toimitilat ovat Lapin Yliopiston F-siivessä, jossa työskentelee muitakin startup-yrittäjiä. Toivainen opiskelee audiovisuaalista mediakulttuuria työnteon ohessa. Lapin yliopiston tilat antavat mahdollisuuden työskennellä muiden inspiroivien ihmisten ympäröivänä sekä mahdollisuuden tavata samanhenkistä porukkaa sekä verkostoitua. Yhteistyön mahdollisuudet ovat rajattomat.

Tällä hetkellä korona rajoittaa toimintaa ja siitä selviäminen on jo monelle yrityksille oma operaationsa. Verkostoituminen ei myöskään ole samalla tavalla mahdollista kuin mitä olisi normaalissa tilanteessa. Positiivista on kuitenkin, että animaatiokurssi oli mahdollista toteuttaa vielä lähiopetuksena, mikä oli monelle yksi valopilkku koronan värittämässä arjessa.

– Nyt tehdään töitä ja yritetään selvitä korona-ajan yli, sanoo Toivainen.

 

Silhaus on startup-yritys, joka on toiminut vuodesta 2016 alkaen tuottaen soveltavaa ja osallistavaa taidetta helposti saavutettavaan muotoon. Taidetoimintaa on kehitetty muun muassa Rovaniemen kaupungin palvelukodeissa ja lastenkulttuurin toimialueella. Taide lisää tutkitusti ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Silhauksen tavoitteena on olla osaltaan tuomassa taidetta ja kulttuuria osaksi organisaatioiden jokapäiväistä arkea ja uudenlaista toimintakulttuuria. Taiteen avulla voi syventää esimerkiksi tapahtumatuotantojen kokemuksellisuutta tai tehdä innovatiivista kehittämistyötä. Silhauksen kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, ikäihmiset, työyhteisöt sekä yritykset.

Silhaus on tehnyt vahvaa yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa ja siitä on ollut yritykselle hyötyä.

– Toimialani on kehittyvä ja uusi, joten yhteistyöpintoja Lapin yliopiston kanssa on useita, kertoo Silhauksen perustaja Niina Oinas. Yhteistyö on tuonut uusia verkostoja ja Silhaus on ollut mukana muun muassa erilaisissa hankevalmisteluissa, joiden tarkoituksena on kehittää ja juurruttaa alan toimijuutta. Hankevalmistelut ovat liittyneet muun muassa taiteen tuomiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin palveluita.

Silhauksella on toimipiste Lapin yliopiston F-siivessä. Arctassa Oinasta houkuttelivat työtilat ja sosiaalisempi työympäristö kotitoimistoon verrattuna. Yliopistolla on paljon annettavaa uuteen ja kehittyvään toimialaan taiteen edistämisen tutkijana ja kouluttajana.

Oinas on erityisen kiinnostunut tutkimuksen roolista alan kehittäjänä. Taiteen roolia kehitetään jatkuvasta ympäri maailmaa.

– Kansainvälistyminen on tavallaan ollut mielessä, mutta ensin täytyy saada toimialaa selkeämmäksi ja kestävämmäksi suomalaisen yhteiskunnan raameissa, kertoo Oinas.

 

Lisätietoja:

Klusterijohtaja
Satu Miettinen
satu.miettinen (at) ulapland.fi

Klusteri pähkinänkuoressa

Muotoiluklusterin strategia

Arktisen muotoiluklusterin kansainvälinen linkittäminen

Eurooppalainen klusteriyhteistyö

Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen arktisella alueella

Muotoilualan yrittäjien sparraaminen alueella

Innovatiivisten start-up-yrittäjien tukeminen

Nopeiden prototyyppien kehittäminen kehittämisympäristöissä

Akateemiselle areenalle osallistuminen julkaisemalla arktiseen muotoiluun perustuvia tutkimuksia

Markkinasegmentit ja -potentiaali

Nyt 150 jäsentä, 50 pk-yritystä, 9 suuryritystä, 64 tutkimuslaitosta ja 27 ekosysteemitoimijaa

Ydinalueiden vahvistaminen ja uusien T&K-alueiden löytäminen arktisessa muotoilussa

Poistaa esteitä pk-yritysten tieltä

Kylmätestaus

Rahoituslähteiden ja innovaatioihin sijoittajien löytäminen

IPR-tukea eli tietoa aineettoman omaisuuden oikeuksista innovatiivisille yrityksille