Arktinen matkailuekosysteemi

Matkailu on Lapissa tärkeä ja kasvava ala, joka työllistää ja luo elinvoimaa kuntiin. Lapin arktinen matkailuekosysteemi tavoittelee älykästä kasvua: vuoteen 2030 mennessä klusterin tavoitteena on kasvattaa matkailun tuloja 1,5 miljardiin euroon. Tavoitteena on saavuttaa kasvu vastuullisesti tinkimättä turvallisuudesta ja alan laadusta. Tavoitteeseen päästään pääasiassa kehittämällä ympärivuotista matkailua.

Arktisella matkailuekosysteemillä on muutenkin kunnianhimoisia tavoitteita. Eräs ydintavoitteista on lisätä matkailun tulonjakoa lumettomalla kaudella jopa 40 prosenttiin kaikista suorista matkailun tuloista. Tämän saavuttaakseen ekosysteemi pyrkii kasvattamaan Lapin suorien kansainvälisten lento- ja rautatieyhteyksien määrää eritoten lumettomalla ajalla.

Matkailuekosysteemin muita tavoitteita:

Alueellisen tason strategisia hankkeita, jotka tukevat arktisen matkailuekosysteemin älykkäitä ja kestäviä tavoitteita:

Yhteistyötä matkailuyrityksen näkökulmasta

Juho Uutela on toinen ohjelmapalveluyritys Beyond Arcticin perustajista. Yritys sai alkunsa vuonna 2016, kun yrittäjät päättivät tuoda valokuvausmatkat tarjolle Lappiin. Alussa yritys oli vielä pieni, eikä palveluita ollut paljoa tarjolla. Valokuvaus yhdistettynä matkailuun oli uusi palvelukonsepti, jonka kysyntä oli kovaa ja kasvavaa.

Kestävyys on aina ollut osa Beyond Arcticin toimintaa. Yritys on mukana Sustainable Travel Finland ohjelmassa tavoitteenaan saada kestävän matkailun STF-merkki. Yritys tukee myös Protect Our Wintersin (POW) toimintaa sekä kuuluu Lapin vastuullisen matkailun verkostoon. Lapin vastuullisen matkailun verkosto on alueellinen avoin Facebook-pohjainen yhteisö, jolla ei ole virallista organisaatiota. Verkostossa pyritään kokoontumaan vuosittain inspiroitumaan ja vaihtamaan kuulumisia ajankohtaisista teemoista.

Beyond Arctic on tehnyt yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa jo kolmen vuoden ajan. Yhteistyötä on tehty myös REDUn sekä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa erilaisissa hankkeissa ja opiskelijaprojekteissa. Yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa on ollut luonnollista, koska Uutela on itsekin opiskellut matkailututkimusta Lapin yliopistossa ja kontaktihenkilöt Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituuttiin MTI:lle ovat olleet tiedossa.

Beyond Arctic jakaa samat kestävän matkailun arvot MTI:n kanssa. Korkeakoulut opettavat teoriaa, kun taas Beyond Arctic tarjoaa käytännön esimerkit yritysmaailman puolelta. Uutela on muun muassa pitänyt silloin tällöin vierailevan luennon Lapin yliopistolla ajankohtaisista teemoista, kuten kestävyydestä. Beyond Arctic on ollut mukana erilaisissa matkailun hankkeissa ja opiskelijoita on ollut heillä tekemässä opinnäytetöitään ja työskentelemässä samaan aikaan.

Uuden tutkimuksen kautta yritys saa ajankohtaista tietoa, joka auttaa liiketoimintasuunnitelmien teossa ja kestävyyden suunnittelussa. Uuden kehittämisessä ulkopuolisen näkökulmat auttavat.

Yhteistyöllä parannetaan matkailun saavutettavuutta sekä paikallisesti että alueellisesti koko Lapin tasolla. Ihmisten välinen vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä asioista yritykselle, ja parhaimmat asiat tapahtuvat yhteistyön kautta.

– Yhdessä näitä asioita tehdään, Uutela painottaa.

Arktinen matkailuekosysteemi

Lisätietoja:

Satu Luiro
Klusterijohtaja
satu.luiro@lapinliitto.fi
puh. +358 400 124 029

Lapin liiton tunnus

Klusteri pähkinänkuoressa

Yrittäjien, matkailun alueorganisaatioiden, TKI-organisaatioiden, kehitysorganisaatioiden, kuntien, matkailuhankkeiden ym. verkosto

Tavoitteena on varmistaa matkailualan positiivinen kehitys ja yhteiset tavoitteet laajemmassa toimintaympäristössä

Tavoitteena on varmistaa matkailualan positiivinen kehitys ja yhteiset tavoitteet laajemmassa toimintaympäristössä

Matkailuklusteri on tehokas yhteistyön verkosto, jolla on strategisia kansainvälisiä ja kansallisia kumppaneita