Arctic Sport -verkosto

Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusteri yhdistää prosessi- ja kaivosteollisuusyritykset, teollisuutta palvelevat pk-yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja alueviranomaiset samaan yhteistyöverkostoon. Lapin toimijoiden yhteinen päämäärä on olla edelläkävijä luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä sekä kestävässä teollisuus- ja kiertotaloustoiminnassa. Meneillään oleva työ kestävän teollisen jalostustoiminnan puolesta on huomioitu kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Järjestelmällinen klusterin kehittäminen alkoi vuonna 2014, kun Lappi valittiin klusterialoitteen mallialueeksi yhdessä kuuden muun alueen kanssa. Lappi on pystynyt innovatiivisesti hyödyntämään klusterikehittämisessä alueen luonnollisia voimavaroja. Malliesimerkiksi valinta on johtanut vahvaan, yhä jatkuvaan yhteistyöhön ESCA:n (European Secretariat of Cluster Analysis) kanssa.

Tämän aluekehitysorganisaatio Digipolis Oy:n johtaman klusterin vakiintumisen myötä Lappi on alueena ottanut merkittävän askeleen kiertotalouteen liittyvien toimien kehittämisessä ja vahvistamisessa. Sitra julkaisi kansallisen kiertotalouden tiekartan (2016) vuosille 2016–2025. Tiekarttaan on kerätty parhaat kansalliset pilotit, ideat ja käytännöt kiertotalouden saralla. Sitra on asettanut tavoitteeksi löytää parhaat toimintamallit ja saada ne käyttöön koko Suomessa.

Eräs tiekartan keskeisistä aloitteista on Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta, jonka ideana on luoda yrityksille työkaluja avoimen, toimialojen välisen sekä verkos-topohjaisen yhteistyön kautta. Innovaatioalustalla pyritään tehostamaan teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirtojen käyttöä. Kesäkuussa 2017 Sitra päätti perustaa kansallisen kierto- ja biotalouskeskuksen Kemiin. Keskus tuo alueelle uutta pontta aihepiiriin liittyvälle kunnianhimoiselle ja päämäärätietoiselle työlle. Kierto- ja biotalouskeskus kokoaa yhteen asiantuntijoita, jotka vastaavat yritysmaailmasta kumpuaviin kiertotalouden haasteisiin viime vuosina rakennettua verkostomallia hyödyntäen.

Lisätietoja:

Tuomas Pussila
Klusterijohtaja
tuomas.pussila@digipolis.fi
+358 50 461 1236

Digipolis logo

“Kaksivuotinen kokemus Arctic Smartness -yhteisöstä on perusteellisesti muuttanut työtäni ja asenteitani alueyhteistyötä ja kansainvälistymistä kohtaan.”

– Kari Mäkitalo, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke), Rovaniemi

Klusteri pähkinänkuoressa

Arktisen teollisuuden ekosysteemi on ainutlaatuinen innovaatioalusta ja toimintaympäristö.

Kemi-Tornio -alueelle voimakkaasti keskittynyt prosessiteollisuus etsii aktiivisesti uusia, eko-innovatiivisia tapoja uudistaa prosessejaan

Kemi-Tornion suurteollisuuden sivutuotteita ja jäämiä kertyy vuosittain yhteensä 1,7 milj. tonnia.

Teollisuuden sivuvirtojen käsittely ja prosessien optimointi ovat ensisijaisia kysymyksiä Kemi-Tornio-alueella.

Kemi-Tornion suurteollisuuden sivutuotteita ja jäämiä kertyy vuosittain yhteensä 1,7 milj. tonnia.

Rovaniemi on Lapin hallinnollinen keskus ja tärkeä Suomen kaivosteollisuuden aluehallinnollinen keskus.

Kaivosteollisuutta harjoitetaan joka puolella Lappia.

Eri luonnonvaroja hyödyntävien toimialojen yhteiselolla on Lapissa jo pitkät perinteet ja se on sujunut sopuisissa merkeissä.