Arctic Smartness -toiminta

Arctic Smartness -toiminnan taustalla on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen termi älykäs erikoistuminen (smart specialisation), joka lanseerattiin edellisen EU-ohjelmakauden kynnyksellä. Lappi oli ensimmäisiä maakuntia Euroopassa, jossa tehtiin älykkään erikoistumisen strategia eli määriteltiin ne kehittämiskohteet, joihin panostaminen mahdollistaa alueen kasvupotentiaalin hyödyntämisen.

Lapissa älykäs erikoistuminen nähtiin alusta asti mahdollisuutena tehdä lappilaista yhteistyötä uudella tavalla. Alueellinen TKI-työ vahvalla kansainvälisellä kärjellä konseptoitiin Arctic Smartness -toiminnaksi. Sen keskiössä on kuusi modernia klusteria, siis yhteistyöverkostoa, joiden tavoitteena on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja sitä kautta elinvoimaa Lappiin.

Lapin ensimmäisen älykkään erikoistumisen strategian julkaisemisesta on tultu pitkä, yhden EU:n ohjelmakauden pituinen, matka. Arctic Smartness on saanut kiitosta mallikkaasta toiminnasta Euroopan komissionkin tasolla. Kantaviksi voimiksi on osoittautunut asiaan sitoutuneet henkilöt, mutta ennen kaikkea jo valmiiksi vankka lappilainen yhdessä tekemisen meininki! Vaikka kansainvälisyys on merkittävä osa Arctic Smartness toimintaa, on tärkeä muistaa, että ilman alueellista yhteisrintamaa myöskään ”kv-keikarointia” ei tehtäisi. Kansainvälisyys on ennen kaikkea väline kehittää Lappia.

Myös älykkään erikoistumisen konsepti kehittyy ja Arctic Smartness -toiminta sen mukana. Viimeiset pari vuotta Lapissa on panostettu siihen, että TKI-organisaatioidemme yhä kasvava osaaminen saadaan ulottumaan yritys- ja kuntatasolle ja kansainvälinen verkostoituminen entistä enemmän elinkeinon tarpeista lähteväksi. Näitä kehittämiskokonaisuuksia edistetään hankkeilla.

Tämä uutiskirje on tarkoitettu antamaan ajantasaista tietoa Arctis Smartness -toiminnasta niin asialle jo aiemmin vihkiytyneille kuin aiheesta vasta innostuneillekin. Arcticsmartness.fi -sivusto kannattaakin painaa mieleen; se toimii tietopankkina, johon kootaan mm. tulevia yhteisiä tapahtumia. Sivustolta löydät myös menneiden tapahtumien, kuten pari viikkoa sitten pidetyn Arctic Smartness -välietapin materiaalit. Tuodaanpa sivustolle muutaman kuukauden välein ajankohtaista tietoa myös aluekehittämisen kansainvälistymisen johtoryhmän linjauksista. Pysytään siis kuulolla!

Kaarina Mäcklin
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Lapin liitto
kaarina.macklin (at) lapinliitto.fi