Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

ASR-hankkeessa käynnistetään uudenlainen organisaatiorajat ylittävä yhteistyörakenne: Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä.

Osaamiskeskittymä edistää yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä Lapissa sekä vahvistaa niiden TKI-palvelutoimintaa alueen elinkeinoelämän hyväksi.

Osaamiskeskittymä tukee Lapin elinvoimaa ja taloudellista kestävyyttä sekä toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankepartnerit: Lapin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Lue lisää hankkeemme toimista:

Etsitkö apua tuotekehitykseen? Tarvitsetko tutkimuksen tai selvityksen yritystoimintasi tueksi?

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri tuo yhteen ja entistä helpommin yritysten saataville Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen palvelutoiminnan.

Palvelumalli tiivistettynä
  1.  Yrityksellä on idea tuotteesta, jota se haluaa lähteä kehittelemään, mutta idean toteutus vaatisi tutkimus- ja kehitystyötä (raaka-aineiden saatavuus, pakkausmateriaalit, markkinat ym.), johon yrityksellä itsellään ei ole resursseja.
  2. Yritys ottaa yhteyttä palveluun ja saa tarjouksen työstä. Tarvittaessa yritys saa apua soveltuvan rahoituksen hakemiseen.
  3. Jos yritys hyväksyy tarjouksen, tutkimus- ja kehitystyö käynnistyy organisaatioiden yhteistyönä.
  4. Kun tutkimus- ja kehitystyö on valmis, tulokset luovutetaan yrityksen hyödynnettäväksi.

TKI-palvelumallin pilotointi

Pilotoimme tällä hetkellä palvelumalliamme yritysten kanssa. Olemme toteuttaneet kolme pilottia, ja haemme lisää pilottiyrityksiä, ks. yhteystiedot alla.

Tutustu jo toteutettuihin pilotteihin:

Ota yhteyttä!

Raimo Pyyny, Lapin AMK
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja
raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
puh. 040 555 8065
ardico.fi

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Osaamiskeskittymä edistää siihen kuuluvien organisaatioiden tiiviimpää tutkimus- ja TKI-yhteistyötä sekä verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusseminaarit ja -tapaamiset

Eri organisaatioiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä on tuettu yhteisillä seminaareilla (lisätietoa englanniksi). sekä tutkija- ja asiantuntijatapaamisilla. Tapahtumat jatkuvat vuonna 2021.

TKI-infran yhteiskäyttö

Yhdessä Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin kanssa pyrimme siihen, että maakunnan TKI-infrastruktuuri olisi helpommin kaikkien Lapissa toimivien tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden saatavilla. Tutustu Ardico.fi-portaaliin >

Kansainvälinen osaaminen ja verkostot

Oleellinen osa hanketyötä on kansainvälisen verkosto- ja rahoitusosaamisen lisääminen Lapissa. Verkostojen kartoitus ja analysointi sekä osaamiskeskittymän kv. yhteistyöstä sopiminen lisäävät tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden mahdollisuuksia muodostaa ja liittyä kv. hankekonsortioihin.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Paula Kassinen, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi


Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen – Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

Hankeaika

1.9.2018–30.6.2021

Toteuttajat

Lapin yliopisto (pääpartneri), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 656 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. EAKR:n kokonaisrahoitus on 524 525 €.

Hankkeen taustaa

ASR-hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa hankkeissa:

Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskittymä, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

Lisätietoja

Paula Kassinen, projektipäällikkö, paula.kassinen (at) ulapland.fi

Arctic Smartness RDI-Excellence logo

Yhteystiedot

Paula Kassinen
Projektipäällikkö, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi
Lapin yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskus (Luke)

Geologian tutkimuskeskus


Our English pages: arcticsmartness.eu/ASR >

Jaa sivu