Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä

ASR-hankkeessa käynnistetään perinteiset organisaatiorajat ylittävä arktista tutkimusta, kehittämistoimintaa ja Lapin aluekehitystä palveleva verkostomainen osaamiskeskittymä, joka

  • ylittää perinteiset sektoritutkimuksen rajat.
  • vahvistaa osallistuvien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.
  • vahvistaa hankeorganisaatioiden TKI-palvelutoimintaa alueen elinkeinoelämän hyväksi.
  • käyttää tutkimusinfraa yhdessä.
  • tekee strategista työtä alueen hyväksi.
  • on kansainvälinen.
  • tukee Lapin elinvoimaa ja taloudellista kestävyyttä.
  • toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hanketta toteuttavat alueen vahvat tutkimusinstituutiot Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Tutkimusyhteistyötä yli organisaatiorajojen

Lapin maakunnallinen TKI-osaamiskeskittymä vahvistaa siihen kuuluvien organisaatioiden tutkimus- ja TKI-yhteistyötä, verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä kilpaillun EU-rahoituksen kotiuttamista maakuntaan.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä osaamiskeskittymäyhteistyö kuuluu organisaatioiden perustoimintaan.

Kansainvälinen osaaminen ja verkostot

Oleellinen osa hanketyötä on kansainvälisten verkostojen ja kv-rahoitusosaamisen vahvistaminen Lapissa. Kansainvälisten verkostojen luomisella sekä kv-osaamisen lisäämisellä pyritään edistämään kv-tutkimuskonsortioiden muodostumista ja EU-rahoituksen saamista Lappiin.

Verkostoituminen vastaavien yhteenliittymien kanssa Euroopassa tukee sekä tutkijoiden kv-yhteyksien luomista että osaamiskeskittymän kehitystä.

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteriArktiset kehittämisympäristöt -klusteri tuo entistä helpommin yritysten saataville Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen palvelutoiminnan.

Klusteriyhteistyön myötä Luken, GTK:n, Lapin AMK:n ja Lapin yliopiston valmius vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin kasvaa. Lopullisena tavoitteena on tukea Lapin elinkeinoelämää kehittämään uusia tuotteita ja viemään niitä markkinoille korkeatasoisen tutkimuksen avulla.

Hankkeen tiedot

Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen – Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

 

Hankeaika

1.9.2018–31.10.2021

 

Toteuttajat

Lapin yliopisto (koordinoija), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 656 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 524 525 €.

 
Hankkeen taustaa

ASR-hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa hankkeissa:

Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskittymä, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

Lisätietoja

Paula Kassinen, projektipäällikkö, Lapin yliopisto, paula.kassinen (at) ulapland.fi

Arctic Smartness RDI-Excellence logo

Lisätietoja:

Paula Kassinen
Projektipäällikkö
Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi

Arctic Research Community -tunnus

Hankkeen järjestämät tapahtumat: