Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

ASR-hankkeessa käynnistetään Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamiskeskittymä, joka edistää yhteistyötä

  • tutkimuksen ja yritysten välillä.
  • tutkimus- ja TKI-organisaatioiden välillä.

Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Lue lisää hankkeemme toimista:

Kaipaatko apua tuotekehitykseen? Tarvitsetko tutkimuksen tai selvityksen yritystoimintasi tueksi?

Rakennamme palvelua, jossa Geologian tutkimuskeskuksen, Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat yhdistävät voimansa vastatakseen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin.

Yhteistyössä: Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri.

Palvelumalli tiivistettynä
  1.  Yrityksellä on idea tuotteesta, jota se haluaa lähteä kehittelemään, mutta idean toteutus vaatisi tutkimus- ja kehitystyötä (raaka-aineiden saatavuus, pakkausmateriaalit, markkinat ym.), johon yrityksellä itsellään ei ole resursseja.
  2. Yritys ottaa yhteyttä palveluun ja saa tarjouksen työstä. Tarvittaessa yritys saa apua soveltuvan rahoituksen hakemiseen.
  3. Jos yritys hyväksyy tarjouksen, tutkimus- ja kehitystyö käynnistyy organisaatioiden yhteistyönä.
  4. Kun tutkimus- ja kehitystyö on valmis, tulokset luovutetaan yrityksen hyödynnettäväksi.

TKI-palvelumallin pilotointi

Pilotoimme tällä hetkellä palvelumalliamme yritysten kanssa. Olemme toteuttaneet kolme pilottia, ja haemme lisää pilottiyrityksiä, ks. yhteystiedot alla.

Tutustu jo toteutettuihin pilotteihin:

Ota yhteyttä!

Raimo Pyyny, projektipäällikkö, Lapin AMK
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja
raimo.pyyny (at) lapinamk.fi

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Osaamiskeskittymä edistää siihen kuuluvien organisaatioiden tiiviimpää tutkimus- ja TKI-yhteistyötä, verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä hankekonsortioiden muodostumista yli organisaatiorajojen.

Pyrimme siihen, että osaamiskeskittymän yhteistyörakenteeseen liittyvät hankeorganisaatioiden lisäksi muutkin maakunnan TKI-toimijat, mm. eri yliopistojen tutkimusasemat Lapissa.

Tutkimusryhmät

Tavoitteenamme on tuoda yhteen eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita ja näin edistää uusien avausten syntymistä. Tätä tarkoitusta varten perustamme monitieteisiä tutkimusryhmiä. Yteistyötä on pohjustettu viisiosaisella seminaarisarjalla (lisätietoa englanniksi). Ryhmien kokoamista sekä erilaisia tapahtumia on tarkoitus jatkaa syksyllä 2020.

TKI-kartta

Rakennamme Lapin kattavaa karttaa, johon kootaan maakunnan tutkimus- ja TKI-organisaatiot, kehittämisympäristöt (esim. laboratoriot, studiot, pajat, simulaatioympäristöt) sekä monitieteisestä yhteistyöstä kiinnostuneet yksittäiset tutkijat ja TKI-asiantuntijat. Kartan avulla toimijoiden on helpompi löytää asiantuntemusta sekä partnereita tietystä teemasta tai tutkimusaiheesta.

TKI-infran yhteiskäyttö

Yhdessä Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin kanssa pyrimme siihen, että maakunnan TKI-infrastruktuuri olisi helpommin kaikkien Lapissa toimivien tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden saatavilla.

Kansainvälinen osaaminen ja verkostot

Oleellinen osa hanketyötä on kansainvälisen verkosto- ja rahoitusosaamisen lisääminen Lapissa. Verkostojen kartoitus ja analysointi sekä kv. yhteistyöstä sopiminen lisäävät tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden mahdollisuuksia muodostaa ja liittyä kv. hankekonsortioihin.

Hankkeella pyritään vaikuttamaan myös tulevaisuuden rahoitukseen ja EU-rahoitusohjelmiin Lapin intresseistä.

Yhteistyö yritysten kanssa

Yhteistyö Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin kanssa tarkoittaa, että osaamiskeskittymän organisaatioiden tutkijoilla ja TKI-asiantuntijoilla on mahdollisuus tehdä uudella tavalla yhteistyötä myös elinkeinoelämän kanssa.

Lisätietoa

projektipäällikkö Paula Kassinen, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi

Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen – Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

Hankeaika

1.9.2018–31.12.2020

Toteuttajat

Lapin yliopisto (pääpartneri), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 656 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. EAKR:n kokonaisrahoitus on 524 525 €.

Hankkeen taustaa

ASR-hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa hankkeissa:

Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskittymä, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

Lisätietoja

Paula Kassinen, projektipäällikkö, paula.kassinen (at) ulapland.fi

Arctic Smartness RDI-Excellence

Yhteystiedot

Paula Kassinen
Projektipäällikkö, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi
Lapin yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskus (Luke)

Geologian tutkimuskeskus

Jaa sivu