Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

ASR-hankkeessa käynnistetään uudenlainen organisaatiorajat ylittävä yhteistyörakenne Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä joka edistää yhteistyötä

  • tutkimus- ja TKI-organisaatioiden välillä sekä
  • tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä.

Osaamiskeskittymä tukee Lapin elinvoimaa ja taloudellista kestävyyttä sekä toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankepartnerit: Lapin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Lue lisää hankkeemme toimista:

Etsitkö apua tuotekehitykseen? Tarvitsetko tutkimuksen tai selvityksen yritystoimintasi tueksi?

Rakennamme palvelua, jossa Geologian tutkimuskeskuksen, Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat yhdistävät voimansa vastatakseen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin.

Palvelun tuottaa Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri.

Palvelumalli tiivistettynä
  1.  Yrityksellä on idea tuotteesta, jota se haluaa lähteä kehittelemään, mutta idean toteutus vaatisi tutkimus- ja kehitystyötä (raaka-aineiden saatavuus, pakkausmateriaalit, markkinat ym.), johon yrityksellä itsellään ei ole resursseja.
  2. Yritys ottaa yhteyttä palveluun ja saa tarjouksen työstä. Tarvittaessa yritys saa apua soveltuvan rahoituksen hakemiseen.
  3. Jos yritys hyväksyy tarjouksen, tutkimus- ja kehitystyö käynnistyy organisaatioiden yhteistyönä.
  4. Kun tutkimus- ja kehitystyö on valmis, tulokset luovutetaan yrityksen hyödynnettäväksi.

TKI-palvelumallin pilotointi

Pilotoimme tällä hetkellä palvelumalliamme yritysten kanssa. Olemme toteuttaneet kolme pilottia, ja haemme lisää pilottiyrityksiä, ks. yhteystiedot alla.

Tutustu jo toteutettuihin pilotteihin:

Ota yhteyttä!

Raimo Pyyny, projektipäällikkö, Lapin AMK
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja
raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
puh. 040 555 8065
ardico.fi

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Osaamiskeskittymä edistää siihen kuuluvien organisaatioiden tiiviimpää tutkimus- ja TKI-yhteistyötä, verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä hankekonsortioiden muodostumista yli organisaatiorajojen.

Pyrimme siihen, että osaamiskeskittymän yhteistyörakenteeseen liittyvät hankeorganisaatioiden lisäksi muutkin Lapissa toimivat tutkimuslaitokset, mm. eri yliopistojen tutkimusasemat.

Tutkimusseminaarit ja -tapaamiset

Eri organisaatioiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä on pohjustettu viisiosaisella seminaarisarjalla (lisätietoa englanniksi). Syksyllä 2020 jatkamme tutkija- ja asiantuntijatapaamisia etänä. Tapaamisissa käsitellään mm. kv-tutkimusrahoitusta sekä ideoidaan yhteisiä hankkeita.

TKI-infran yhteiskäyttö

Yhdessä Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin kanssa pyrimme siihen, että maakunnan TKI-infrastruktuuri olisi helpommin kaikkien Lapissa toimivien tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden saatavilla. Tutustu Ardico.fi-portaaliin >

Kansainvälinen osaaminen ja verkostot

Oleellinen osa hanketyötä on kansainvälisen verkosto- ja rahoitusosaamisen lisääminen Lapissa. Verkostojen kartoitus ja analysointi sekä osaamiskeskittymän kv. yhteistyöstä sopiminen lisäävät tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden mahdollisuuksia muodostaa ja liittyä kv. hankekonsortioihin.

Hankkeella pyritään vaikuttamaan myös tulevaisuuden kv-rahoitukseen Lapin intresseistä.

Yhteistyö yritysten kanssa

Yhteistyö Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin kanssa tarkoittaa, että osaamiskeskittymän organisaatioiden tutkijoilla ja asiantuntijoilla on mahdollisuus tehdä uudella tavalla yhteistyötä myös elinkeinoelämän kanssa. Hankeorganisaatioiden yhteistyössä toteuttamat yrityspalvelucaset: Metsän tuhkalannoitus | Vesipullo | Keinotekoinen saunavihta

Lisätietoa

Projektipäällikkö Paula Kassinen, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi


Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen – Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

Hankeaika

1.9.2018–30.6.2021

Toteuttajat

Lapin yliopisto (pääpartneri), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 656 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. EAKR:n kokonaisrahoitus on 524 525 €.

Hankkeen taustaa

ASR-hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa hankkeissa:

Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskittymä, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

Lisätietoja

Paula Kassinen, projektipäällikkö, paula.kassinen (at) ulapland.fi

Arctic Smartness RDI-Excellence logo

Yhteystiedot

Paula Kassinen
Projektipäällikkö, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi
Lapin yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskus (Luke)

Geologian tutkimuskeskus


Our English pages: arcticsmartness.eu/ASR >

Jaa sivu