Arctic Smart Growth (ASG)

Pohjoinen älykäs kasvu eli Arctic Smart Growth -hanke edistää lappilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten kehittämistoimintaa sekä yritysten mahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta ja kansainvälisiä verkostoja aiempaa tehokkaammin.

Hankkeessa tunnistetaan kasvuhakuisia ja -kykyisiä, kansainvälisille markkinoille tähtääviä pk-yrityksiä, etsitään kumppanuuksia ja rahoituslähteitä sekä järjestetään yritysryhmille sopivia tukipalveluita kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Klusterit väylänä kasvuun ja kansainvälistymiseen

Yritysten toimintaa kehitetään Lapin älykkään erikoistumisen klusteritoiminnan avulla

Arctic Smartness -klusterit ovat väylä eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin ja edelleen suoriin EU-rahoituksiin. Tiiviimmällä yritysyhteistyöllä älykkään erikoistumisen klusterit kehittyvät ja pystyvät näin paremmin tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tutustu Arctic Smartness -klustereihin:

Lapissa toimii myös kymmenen maakunnallista ennakoinnin toimialaklusteria

Ennakoinnin klusteritoiminnalla ennakoidaan toimialojen näkymiä, yleisiä kehittämistarpeita ja yritysten menestymisen edellytyksiä sekä yritysten ja muiden työnantajien työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita. Klusteritoiminta vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedon vaihtoa. Klusteritoiminnan avulla elinkeinoelämän tarpeet tuodaan mukaan koko maakunnan kehittämiseen.

Klusterikehimalli: Arctic Smartness -klusterit ja ennakoinnin toimialaklusterit

Lappilaiset klusterit yritysten kehittämisverkostona

Klusterikehämalli kuvaa Lapin älykkään erikoistumisen klustereiden sekä ennakoinnin toimiala­klustereiden keskinäistä suhdetta (klikkaa kuva isommaksi).

Klusterit yritysten ja tutkimuksen yhteistyön edistäjinä

Klusteritoiminta tuo yhteen yrityksiä ja tutkimustoimijoita ja edistää näin uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämistä.

 

EuroScience Open Forum -tapahtumassa järjestettiin 5.9.2020 webinaari How Clusters and Ecosystems help to connect science and business, jossa käsiteltiin tieteen ja liikeyrityksen välisten yhteyksien vahvistamista mm. koronakriisistä elpymiseksi. Katso alta webinaarin tallenne.

Yhteistyöllä tuloksia

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli (lataa mallin kuvaus pdf-tiedostona), jossa alueen toimijat muodostavat palveluketjun tukemaan yritysten kehittämistoimintaa. Toimintamallissa muodostetaan yhteistyöketju yrityksistä, alueellisten yrityspalveluiden kautta korkeakouluihin, Lapin maakunnalliseen TKI-osaamiskeskittymään, alueen toimijoihin sekä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoituslähteisiin.

Tiiviimmällä alueen toimijoiden yhteistyöllä pk-yritykset pääsevät asianmukaisiin kehittämispalveluihin, rahoituksiin ja verkostoihin sekä löytävät tarvitsemansa tukipalvelun mahdollisimman joustavasti.

Esimerkkejä yritysten kehittämistoiminnasta klustereiden kanssa

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri – vauhtia tuotekehitykseen tutkimuksen avulla (pdf-tiedostot):

Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG)

Hankeaika
1.9.2018–31.12.2021

Toteuttajat
Lapin ammattikorkeakoulu (pääpartneri), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kemin Digipolis Oy, Lapin yliopisto ja ProAgria Lappi ry

Budjetti ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti on 963 181 €. Hanketta rahoittaa EAKR / Lapin liitto. EAKR:n kokonaisrahoitus on 770 544 €.

Hankkeen taustaa
Kansainvälisiä hankkeita ovat toteuttaneet pääosin yliopistot tai tutkimuslaitokset, ja niissä on ollut mukana suuria yrityksiä. ASG-hankkeen tarkoituksena on kääntää painopiste pk-yrityksiin. Hankkeessa kartoitetaan pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymistarpeille merkittävimmät verkostot ja rahoituslähteet mukaan lukien kansainväliset investointirahoituslähteet.

Lisätietoja
Milla Hirvaskari, Projektipäällikkö, milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi