Arctic Investment Platform (AIP) – toteutettavuusselvitys ja -tiekartta

Lapin liitto koordinoima Interreg Nord –ohjelmasta rahoitettua Arctic Investment Platform -hanke toimi 1.1.2019–30.9.2020.

Hankkeen tavoitteena oli yhdistämällä Euroopan huipputason asiantuntijoiden sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan NSPA-alueiden osaamista:

  • Analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta
  • Antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform)
  • Tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi (jos toteutettavuusselvitys myönteinen)
  • Taata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä (sis. alueelliset toimijat, kansalliset rahoittajat, rahoitussektori, yksityiset sijoittajat, Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan komissio ja kansalliset ministeriöt).

 

Kumppaniorganisaatiot hankkeessa olivat Lapin liitto, Region Västerbotten, Region Norrbotten, BusinessOulu ja Norinnova AS.

Interreg Nord -hankkeen lähtökohtana oli 1.4.–31.12.2018 toiminut Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform –esiselvityshanke (EAKR). Esiselvityshankkeen aikana tehtiin Arctic Investment Platform – Feasibility Study –toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan Investment Platform –malliin. Selvityksen perustana toimivat kiertotalous, matkailu ja kestävät energiaratkaisut.

Julkaisut

Yhteystiedot:

Johannes Lith
Projektipäällikkö