Älykästä kv-verkostoitumista

NECSTouR on Euroopan matkailuelinkeinon edunvalvonta- ja yhteistyöyhdistys, jonka toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla Brysselissä. Se on Belgiaan rekisteröity yhdistys, jonka rahoitus tulee jäsenmaksuista. NECSTouR on erittäin hyvin verkostoitunut ja tunnustettu, aktiivinen toimija EU-rakenteissa. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu 34 Euroopan tärkeintä matkailualuetta ja 30 muuta jäsentä kuten korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, matkailuyhdistyksiä ja -yrityksiä. Lapin liitto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat NECSTouRin jäseniä. Jäsenyydet ovat tuoneet uusia, etenkin vaikuttamisen ja verkostoitumisen näkökulmia matkailun kansainväliseen kehittämiseen ja vahvistaneet matkailuklusterimme toimintaa.


NECSTouRin jäsenyys tarjoaa Lapille yhteyden Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja alueiden komiteaan. Jäsenyys antaa meille paremman mahdollisuuden seurata, myötävaikuttaa ja vaikuttaa Euroopan matkailupolitiikan kehitykseen. Lisäksi NECSTouRin jäsenyys tarjoaa erinomaisen alustan muodostaa kumppanuuksia kansainvälisten hankehakujen tiimoilta.


NECSTouRin toiminta on ennakoivaa ja pyrkimyksenä vastata matkailun haasteisiin tunnistamalla, keräämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä sisältäviä ratkaisuja. Tavoitteena on auttaa ja tukea matkailualueita saavuttamaan älykkäitä ja kestäviä lähestymistapoja matkailun kehittämiseen. NECSTouR tarjoaa alueiden välisen yhteistyöstrategian, joka keskittyy viiteen keskeiseen strategiseen lähestymistapaan, jotka tunnetaan nimellä “Viisi S huomisen kestävälle matkailulle”:


– Älykkäät kohteet (Smart destinations),
– Sosiokulttuurinen tasapaino (Sociocultural balance),
– Taidot ja kyvyt (Skills and talent),
– Turvallisuus ja resilienssi (Safety and resilience),
– Tilastot ja mitattavuus (Statistics and measurability).


NECSTouR tukee älykkään erikoistumisen (S3) teema-aluetta “Digitalisation and Safety for Tourism”, joka perustettiin Lapin aloitteesta ja jossa Lappi on toinen vetovastuussa olevista maakunnista Andalusian lisäksi. NECSTouRin Brysselin toimiston kokoustilat tarjoavat erinomaisen paikan tavata kumppaneita sekä suunnitella ja valmistella aloitteita yhteistyössä heidän asiantuntijoidensa kanssa.

 

Eija Raasakka
projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti