Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen keskiössä ovat kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit. Hankkeen tarkoituksena tukea Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin rakentumista EU-tasolla ainutlaatuiseksi alueellisen yhteistyön osaamiskeskittymäksi, jolla on elinkeinojensa tueksi kyvykkyyttä ja osaamista ennakoida, hyödyntää ja rakentaa EU-tason ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena on:
  • Aktivoida kunnat ja kaupungit mukaan klusteritoimintaan ja osaksi kansainvälistymisen ekosysteemiä ja samalla koota alueellisia toimijoita entistä tiiviimmin yhteisten tavoitteiden taakse
  • Aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä
  • Tehdä yrityksistä ja kunnista taitavia EU-kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä
  • Tuottaa kansainvälisten toimijoiden (erityisesti EU:n) toiminnasta tietoa koko Lapin kv-ekosysteemin tarpeisiin Lapin kansainvälistymisstrategian painopisteiden toimeenpanon tueksi
  • Luoda Lapin kv-ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija komission ohjaaman modernin klusterityön seuraavassa aallossa.


Lappilaisten toimijoiden pääsy mukaan itselleen hyödyllisiin ja lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin ja hankevalmisteluun edellyttää näkyvyyden lisäämistä EU kumppanuuksissa ja verkostoissa, aktiivista yhteistyön kehittämistä, sekä kokonaan uusiin aloitteisiin mukaan lähtemistä. Vahva osallistuminen EU:n alueiden, kaupunkien ja kuntien verkostoihin ja yhteistyöelimiin luo pohjan lappilaisten kuntien sitoutumiselle klusteritoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Hankeaika
1.6.2019–30.4.2022

Toteuttaja
Lapin liitto

Budjetti ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti on 497 166 €. Hanketta rahoittaa EAKR / Lapin liitto. EAKR:n kokonaisrahoitus on 447 448 €.

Hankkeen taustaa
Eurooppalainen rahoitus, niin kansallisesti hallinnoitu kuin suorarahoitus on pitkälti taannut lappilaisen kansainvälistymisen toimintaedellytykset. Euroopan komission ohjelmakausi on päättymässä (2020) ja se tuo uudenlaisia haasteita. Tässä tilanteessa Lapin rooli kansainvälisellä toimintakentällä arktisena vaikuttajana, innovatiivisena ja yrittäjähenkisenä alueena tulee taata.

Lisätietoja
Eeva Erkinjuntti, projektipäällikkö, eeva.erkinjuntti(at)lapinliitto.fi

Lisätietoja:

Eeva Erkinjuntti
Projektipäällikkö
eeva.erkinjuntti(at)lapinliitto.fi
+35840 484 8700

Lataa Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen esite tästä.

Lapin älykäs erikoistuminen videoina