Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Lapissa kansainvälinen toiminta ja eurooppalainen yhteistyö kasvaa ja monipuolistuu. Lappi on eurooppalaisten alueiden etunenässä luonut tämän vuosikymmenen alussa älykkään erikoistumisen ohjelman. Viime vuonna valmistui laajassa yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa Lapin kansainvälistyvän ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit. Nämä prioriteetit ohjaavat kansainvälisyyttä tavoittelevaa toimintaa kohti järjestäytyneempää, älykkäämpää ekosysteemiä.

Eurooppalainen rahoitus, niin kansallisesti hallinnoitu kuin suorarahoitus on pitkälti taannut lappilaisen kansainvälistymisen toimintaedellytykset. Euroopan komission ohjelmakausi on päättymässä (2020) ja se tuo uudenlaisia haasteita. Tässä tilanteessa Lapin rooli kansainvälisellä toimintakentällä arktisena vaikuttajana, innovatiivisena ja yrittäjähenkisenä alueena tulee taata.

Lapin liitto toteuttaa oman toiminnan hankkeena Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi- hankkeen, jossa keskiössä kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit.

Tavoitteena on:

  • Sitouttaa kunnat mukaan klusteritoimintaan ja erottamattomaksi osaksi Lapin kv-ekosysteemiä
  • Aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisten toimintaympäristöjä
  • Tehdä yrityksistä ja kunnista taitavia EU-kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä
  • Tuottaa kansainvälisten toimijoiden (erityisesti EU) toiminnasta tietoa koko Lapin kv-ekosysteemin tarpeisiin Lapin kansainvälistymisstrategian painopisteiden toimeenpanon tueksi
  • Luoda Lapin kv-ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija komission ohjaaman modernin klusterityön seuraavassa aallossa

Hankkeen tarkoituksena tukea Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin rakentumista EU-tasolla ainutlaatuiseksi alueellisen yhteistyön osaamiskeskittymäksi, jolla on elinkeinojensa tueksi kyvykkyyttä ja osaamista ennakoida, hyödyntää ja rakentaa EU-tason ratkaisuja (kv-strategian visio).

Tavoitteena on aktivoida kunnat ja kaupungit mukaan klusteritoimintaan ja osaksi kansainvälistymisen ekosysteemiä ja samalla koota alueellisia toimijoita entistä tiiviimmin yhteisten tavoitteiden taakse.

Lappilaisten toimijoiden pääsy mukaan itselleen hyödyllisiin ja lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin ja hankevalmisteluun edellyttää näkyvyyden lisäämistä EU kumppanuuksissa ja verkostoissa, aktiivista yhteistyön kehittämistä, sekä kokonaan uusiin aloitteisiin mukaan lähtemistä. Vahva osallistuminen EU:n alueiden, kaupunkien ja kuntien verkostoihin ja yhteistyöelimiin luo pohjan lappilaisten kuntien sitoutumiselle klusteritoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Eeva Erkinjuntti
eeva.erkinjuntti(at)lapinliitto.fi
p. 040 484 8700

Projektikoordinaattori
Anna Suomalainen
anna.suomalainen(at)lapinliitto.fi
p. 040 588 4846