Ajankohtaista

Ajankohtaista Interreg-ohjelmista

Eurooppalaisen raja- ja alueyhteistyön monivuotiset Interreg -ohjelmat ovat pyörähtäneet tänä syksynä käyntiin. Ensimmäiset hakukierrokset ovat nyt takana mm. Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmista. Lappilaisia toimijoita on mukana 10 hyväksytyssä hankkeessa.

Lue lisää »

Lapin elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen kasvaa luonnosta ja luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden osaamisesta

Lapin kärkitoimialat – matkailu, mineraalit ja metsät – perustuvat Lapin uniikkiin luontoon. Pohjoinen luonto puolestaan tarjoaa alustan kylmäteknologian osaamiselle, testaustoiminnalle ja etäisyyksien hallinnan kyvykkyyksille. Nämä tulokset korostuvat maakunnan vahvuuksina Lapin kauppakamarin tuottamassa selvitysraportissa koskien älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyyttä.  

Lue lisää »

Innovaatioille, tuotekehitykselle ja -testaukselle merkittävä panos Lapin korkeakoulukonsernista

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ovat sopineet tiiviimmästä yhteistyöstä yrityksille suunnattujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisessa. Yhteistyön myötä aikaisemmin erilliset yhteistyöverkostot yhdistyvät: ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja yliopiston Arktinen muotoilu -klusteri muodostavat yhdessä Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusterin.

Lue lisää »

Palvelumuotoilun rooli digitaalisten palveluiden suunnittelussa hyvinvointialalla

Hyvinvointiala on jatkuvan muutoksen alla uuden hyvinvointialue-uudistuksen ja koronapandemian myötä kasvaneen pk-yritysten digitalisoitumistarpeen myötä. Euroopan komissio tukee vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan. Jotta yritykset voivat pärjätä uudistuvassa toimintaympäristössä, tarvitaan uutta osaamista, investointeja, verkostoitumista ja palveluiden yhteensovittamista.

Lue lisää »

SuperEcosystem Pohjois-Savossa mahdollistaa eri klustereiden ja organisaatioiden siirtymisen siilomaisesta toiminnasta toimirajoja ylittävään yhteistyöhön

Pohjois-Savossa vaikuttava SuperEcosystem on ECCP:n (European Cluster Collaboration Platform) sertifioima metaklusteri. Se on toinen suomalainen ja Euroopan mittakaavassa 23 klusteri, jolla on edellä mainittu ECCP-status. SuperEcosystem tarjoaa jäsenilleen pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja EU:n rahoitusinstrumentteja hyödyntäviin ohjelmiin.

Lue lisää »

#arcticsmartness